Løgstør kirke

Tilbage til Liste over kirke

Løgstør kirke

Billedserie

Liste over billeder

Løgstør kirke

Slet hr., Ålborg amt, Viborg stift. Himmerland. Kirken er opført 1892-93 ved arkitekterne O.P. Momme og L. Olesen. Bygningen består af skib med tresidet korafslutning mod øst og tårn mod vest alt opført i røde mursten. Bygningen er præget af tidens nygotik med høje spidsbuede vinduer. Taget består af mønsterlagt skifer.

Skibet er overdækket af et spidsbuet tøndehvælv med kapper i korafslutningen. I 1907 fik kirken et altertavlemaleri af Axel Hou indsat i en nygotisk ramme. Sandstensfonten, prædikestolen og lysekronerne er fra kirkens opførelse. I 1943-45 fik korets vinduer glasmalerier af Jais Nielsen, Hyrdernes tilbedelse, Lader de små børn komme til mig, Korsfæstelsen og Opstandelsen. I 1953 udførte Jais Nielsen glasmosaikken over tårndøren. I 1959 blev kirkerummet ommalet i lyse farver. I venteværelset opbevares et altertavlemaleri af Lucie Ingemann, som stammer fra byens tidligere kapel fra 1853, som blev nedrevet, da den nuværende kirke blev bygget.

I 1993 gennemgik kirkerummet en omfattende renovering, hvor Arne L. Hansen skabte et nyt kirkerum. På stolegavlene viser han tidens gang gennem døgnet, i våbenhuset kombinerer Arne L. Hansen opstandelses-solen med fadervors syv bønner. Alterbordets forside er vævet i 1994 af Dorthe Sigsgaard i samarbejde med Arne L. Hansen.

Tryk på nedenstående link og se andre kirkeudsmykninger af Dorthe Sigsgaard.

Dorthe Sigsgaard