Korning kirke

Tilbage til Liste over kirke

Korning kirke

Korning kirke

Hatting hr., Vejle amt, Haderslev stift. Østjylland og Samsø. Kor og skib er opført i romansk tid af frådsten over aftrappet sokkel. Norddøren og et nordvindue fra romansk tid spores i murværket. Tårnet er opført i sengotisk tid men fik ny overdel i 1756, våbenhuset er fra nyere tid. Hele bygningen blev stærkt omdannet i midten af 1700-tallet, da G. de Lichtenberg lod den ombygge i barok stil.

Skibet set mod øst

Døbefont (1)

Døbefont (2)

Den romanske korbue er bevaret med hulkantprofilerede kragsten. Koret fik indbygget hvælv o.1400, skibet o.1450. Altertavlen rummer dele fra renæssancen men er stærkt omdannet i 1756, vingerne bærer våben for G. de Lichtenberg, maleriet er fra 1756. Korgitteret blev opsat af Niels Jensen til Ussinggård i 1704. Prædikestolen er fra o.1625. I kirken ses et sengotisk korbuekrucifiks fra o.1475 samt en mindetavle for Niels Jensen (død 1726) og hans tre hustruer. I koret står en degnestol fra 1656.

Den romanske granitfont har på kummen løver omkring træer, alt i meget lavt relief, fonten har slægtskab med fontene i Store Dalby og Ølsted (Mackeprang s.281-82). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Smågrupper og enligtstående - Fire profilløver.