Kongens Tisted kirke

Tilbage til Liste over kirke

Kongens Tisted kirke

Kongens Tisted kirke

Gislum hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Himmerland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre, koret over høj dobbeltsokkel med profil over skråkant, skibets sydmur over profileret sokkel og skibets nordmur over skråkantsokkel. Den retkantede norddør er tilmuret, den retkantede syddør er stadig i brug. Ingen gamle vinduer er bevaret. I korets sydmur ses en reliefkvader med løve. I skibets nordmur mod øst ses en skaktavlkvader. Tårn og våbenhus er opført i 1920.

Reliefkvader i skibets sydmur

Korets sokkel

Skibets nordmur

Skibet set mod øst

Korbue og kor

Altertavle

Døbefont

Kor og skib har fladt bjælkeloft. Korbuen er ændret i sengotisk tid men har bevaret de profilerede kragsten. Altertavlen i renæssance er fra begyndelsen af 1600-tallet, malerierne er oprindelige omend stærkt overmalede. Prædikestolen er ligeledes fra begyndelsen af 1600-tallet.

Den romanske granitfont har på kummen dobbeltløver om stærkt fremspringende mandshoved, løvernes bagkroppe er adskilt af søjler, foden er formodentlig af nyere dato (Mackeprang s.229). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Randerstypen - Hovedgruppen