Kolby kirke, Samsø

Tilbage til Liste over kirke

Kolby kirke

Kolby kirke, Samsø

Samsø hr., Holbæk amt, Århus stift. Østjylland og Samsø. Af den oprindelige unggotiske teglstenskirke fra begyndelsen af 1300-tallet står skibet tilbage, dog blev det udvidet mod vest o.1475 samtidig med, at det nuværende kor erstattede et tidligere mindre kor. Tårn, våbenhus mod syd og sakristi mod nord er tilføjet senere. Koret har savskiftegesimser og en gavlblænding, der svarer blændinger fra Århusegnen.

Skibet set mod øst

Vestvæg med Sankt Georgs kamp mod dragen

Døbefont

Kirkens hvælv er indbygget samtidig med nyopførelsen af koret o.1475. På et af hvælvene har der tidligere været kalkmalet våben for Århusbispen Jens Iversen Lange. Altertavlen dateres til o.1625. Prædikestolen dateres til 1597, stafferingen stammer fra 1620. Døbefonten er af Kalundborgtypen.

På vestvæggen bag orglet ses Sankt Georg og dragen. Sankt Georg stikker en voldsom lanse i dragens gab. Dragen virker lidt fedladen. Til højre står prinsessen. I vestfagets vestkappe ses skjold med bomærke og årstallet 1518.

Den romanske granitfont er af Kalundborgtypen. Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Samsø.