Köpinge kirke

Tilbage til Liste over kirke

Köpinge kirke

Billedserie

Liste over billeder

Köpinge kirke

Apsis, kor og skib er opført af marksten i midten af 1100-tallet. Tårnet er formodentlig opført kort efter den øvrige kirke, i tårnet har der været herskabsgalleri, egeplanker i tårnbyggeriet menes at stamme fra en tidligere stavkirke på stedet. Kirken havde oprindelig indgang gennem to sidedøre mod nord og syd, disse er nu tilmurede. I slutningen af 1200-tallet blev våbenhuset mod vest tilføjet. Det nordre tværskib blev opført i 1500-tallet som gravkapel for familien Urup. Det søndre tværskib er opført senere. På kirkens nordside ses en gravsten over Axel Trolle og Jørgen Parsberg.

Herskabsgalleriet blev tildækket da kirken fik indbygget hvælv i 1400-tallet, rester af herskabsgalleriet kan ses over hvælvet. Alterbordets forside er vævet af Daniel Tommisen. Altertavlen er en katekismus-tavle fra o.1600 med en baldakin. Prædikestolen dateres til o.1600, på døren er malet Den gode hyrde, på gelænderet op til prædikestolen ses evangelisterne og i prædikestolens felter Fødslen, Korsfæstelsen, Opstandelsen og Himmelfarten. I nordre tværskib er opstillet en gravsten over Axel Urup og hustru. I søndre tværskib er ophængt et epitafium med våben for Axel Urup og hustru. I romanen "Usynlige lænker" skriver Selma Lagerlöff om Axel Urups søn, Arild Urup, og forholdet til hans anden hustru Tale Thott. Det var Arild Urup som lod nordre tværskib opføre i 1560. I kirken ses en Pietá figur, Maria med den døde Kristus, figuren dateres til o.1430. Døbefonten er fra 1800-tallet.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg G og søg Gärds Köpinge.

Gravsten og epitafier

Kirkens kalkmalerier blev afdækket og hårdt restaureret af O. Rydbeck i 1898. I 1954 blev de genrestaureret af C. O. Svensen, som lod Rydbeck's overmalinger stå. Kalkmalerierne tillægges Vittskövle-værkstedet og dateres til første halvdel af 1400-tallet. De fleste motiver er malet i medaljoner.

I apsishvælvet ses Dommedag, Kristus sidder tronende på regnbuen, fra hans mund kommer Nådens lilje og Straffens sværd, han viser sine vunder og hviler foden på et djævelhoved, normalt hviler han sine fødder på jordkuglen, i Nedfarten til Dødsriget træder han djævlen under fode, mod nord ses Maria med kappe, som hun holder beskyttende over de genopstandne døde, der vender sig mod Kristus, bag Maria ses de frelste foran Det himmelske Jerusalem og Sankt Peter, der bærer pavetira, blandt de frelste ses en pave, mod syd ses de fordømte på vej mod Helvedgabet.

I korhvælvet ses fire medaljoner. I østkappen ses den tronende Kristus. I sydkappen ses Sankt Sigfrid med sine tre fætres hoveder i en kurv (læs mere om Sigfrid under Norra Strö kirke). I vestkappen ses en nordisk kongehelgen, i Köpinge findes tre kongehelgener, som formodentlig er de nordiske, Olav, Erik og Knud, alle bærer samme attributter, så de kan ikke identificeres. I nordkappen ses en biskophelgen, formodentlig Sankt Nikolai. I korhvælvets svikler ses engle i medaljoner. På nordvæggen ses omkring vinduet fragmenter af Sankt Georg, i vinduesnichen to dyr og dekorativ udsmykning bl.a. skaktavlmønster. I korbuen ses evangelistsymbolerne. På kragstenen ses et dyr.

I skibets tre fag ses medaljoner. I 1.fag ses i østkappen Skabelsen eller Guds velsignelse, i sydkappen ses De faldne engle, i vestkappen ses Skabelsen af firmamentet, i nordkappen ses Arbejdet, hvor Adam og Eva får tøj og redskaber. I skibets 2.fag fortsætter Skabelsen, i østkappen ses Delingen af jord og vand, i sydkappen ses Skabelsen af dyr, i vestkappen ses Syndefaldet, i nordkappen ses Uddrivelsen. I skibets 3.fag ses i østkappen Skabelsen af Adam, i sydkappen ses Evas skabelse, i vestkappen ses Gud præsentere Eva for Adam, i nordkappen ses Formaningen, i skibets 3.fag ses profeter i sviklerne, i sydvestsviklen ses Sankt Peter. I skibets tre fag er rækkefølgen noget indviklet, i 1.fag stopper rækkefølgen i vestkappen, derefter går historien vider i 2.fag, men her kun i øst og sydkappe, derefter går man videre i 3.fag, og fra nordkappen i 3.fag til vestkappen i 2.fag, hvor man ser Syndefaldet og i nordkappen Uddrivelsen, historien afsluttes i 1.fags nordkappe med Arbejdet.

I tårnbuen ses apostle og nordiske kongehelgener, fra syd mod nord ser man en kongehelgen, Johannes, Paulus (eller Bartholomæus), Peter og Philip. I tårnrummet ses Salomons dom, David og Bathsheba, Maria med barn samt Ræven og gæssene.

Tryk på nedenstående link og se Historiska museets side om Köpinge kirke

Köpinge kirke

På Rigsantikvarämbetets hjemmeside kan man se fotografier fra 1898 fra Köpinge kirke fotograferet af O. Rydbeck. Tryk på nedenstående link, skriv kirkens navn i rubrikken "Sök med fritext". Tryk på Sök. Derefter får man en række miniaturer, går man frem i rækkefølgen, kan man på side 3 finde billeder fra Köpinge kirke.

Rigsantikvarämbetets hjemmeside