Knislinge kirke

Tilbage til Liste over kirke

Knislinge kirke

Knislinge kirke

Kirken var viet til Sankt Hans (Johannes Døberen) i middelalderen. Den romanske kirke blev bygget o.1200 og bestod af det nuværende kor, triumfvæg og skibets to første fag i skibet. De oprindelige sandstensportaler mod syd og nord kan stadig ses, syddøren er nu indgang til sakristiet.

Skib set mod øst

Korbue

Kor vestkappe

Skib 2.fag nordkappe

Døbefont

I 1460 indbyggedes hvælv som fik kalkmalerier, formodentlig malet af Vittskövle-værkstedet. Niels Brahe til Vanås har sikkert bekostet udsmykningen, der bærer præg af den intellektuelle stil fra dominikanerklosteret i Åhus, som havde Niels Brahes interesse. Altertavlen har slægtskab med helsingørstilen under Frederik II. Prædikestol er fra 1748 og er udført af Johannes Ullberg.

I korbuen ses romanske kalkmalerier fra o.1200. Kirken kunne være bygget under Ærkebiskop Absalon, i så fald kunne den ene af de to ærkebisper være Absalon. I koret og skibets hvælv ses kalkmalerier fra 1450-75, de tillægges Vittskövleværkstedet. Benyttelsen af medaljoner knytter disse kalkmalerier til udsmykninger i Köpinge, Långaröd og Ysane, men den rige og meget varierede ornamentik er speciel inden for Vittskövle-værkstedet. B. G. Söderberg har påpeget et vist sammenhæng med udsmykningerne i Österplana (Risinge-værkstedet) og Götene (Mester Amund), begge i Västergötland. Kalkmalerierne blev afdækket og restaureret i 1924 af Yngve Lundström. Romanske kalkmalerier over korhvælvet blev restaureret i 1966-67 af V. Lindell-Andersson.

Døbefonten dateres til o.1200, stilen kan minde om datidens burgundisk stil, fonten tillægges Knislingeværkstedet, eller måske Össjögruppen. På kummen ses scener fra Jesus fødsel og Dåben, på foden ses kampen mellem det onde (slangerne) og det gode (løven).