Kirkerup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Kirkerup kirke

Kirkerup kirke

Sømme hr., Københavns amt, Roskilde stift. Nordsjælland og Hornsherred. Kor og skib blev opført i romansk tid af frådsten og rå kamp samt enkelte kridtkvadre. Disse bygningsdele er påfaldende skæve. Koret har haft apsis, hvis bue anes i østmuren. Skibet blev i senromansk tid forlænget mod vest. Vestforlængelsen har ret tykke mure, hvilket kunne tyde på, den har båret et tårn. Tårnet er formodentlig allerede nedbrudt i begyndelsen af 1300-tallet. Det nuværende lighus mod syd blev opført i gotisk tid som våbenhus af munkesten. Det nuværende tårn blev opført i sengotisk tid af munkesten. Nordkapellet er formodentlig samtidig med tårnet. I 1867 blev tårnrummet indrettet som våbenhus med vestportal.

Skib set mod øst

Korhvælv østkappe, Korsfæstelsen

Skib 1.fag vestkappe, Uddrivelsen og Arbejdet

Skib 2.fag nordkappe, Arken bygges

Skib 2.fag østkappe, Arken

Skib 2.fag sydkappe, Pagtens ark

Den noget styltede korbue er bevaret men næsten skjult bag nyere pudslag. Kor og skib fik indbygget hvælv i begyndelsen af 1300-tallet. Altertavlen er et maleri af C. Thomsen fra 1870. Prædikestolen er fra 1639 i stil med Brix Michgells arbejder. Fonten af egetræ er fra 1624, den stammer muligvis fra Anders Hatts værksted i Roskilde.

I 1898 blev kalkmalerierne i korbuen afdækket af Kornerup, som restaurerede dem voldsomt. De dateres til slutningen af 1100-tallet og tillægges Jørlunde-værkstedet. Over hvælvet ses rester af kalkmalerier fra samme værksted bl.a. en topbort med fugle, som er typisk for dette værksted, her ses også en Kristus med udstrakt hånd og en person med stukglorie bag Kristus, det er primært sinopierne som står tilbage, men enkelte farverester kan ses. Kalkmalerierne i hvælv og på skibets nordvæg blev afdækket og restaureret af E. Lind i 1936 og genrestaureret i 1945. Kalkmalerierne dateres til o.1325. Voldsomme problemer med fugt i hvælvets murværk og udtrængning af salte truede i 1990'erne med at pudslaget faldt ned. Man eksperimenterede med indpakning af hvælvene og oprettelse af rum med forskellige fugtighedsprocenter. Dette har indtil videre løst problemet.

I korets hvælv ses i østkappen Korsfæstelsen. I sydkappen ses Gravlæggelsen. I vestkappen ses Opstandelsen. I nordkappen ses Nedfarten til Dødsriget. I sviklerne ses fabeldyr, som muligvis refererer til hovedmotivet. I korbuen ses en meget hårdt restaureret ornamentfrise med dyderne Tro, Håb og Kærlighed i 3 medaljoner, denne frise dateres til slutningen af 1100-tallet og tillægges Jørlunde-værkstedet.

I skibets 1.fag ses i østkappen Skabelsen i 6 medaljoner, de er formodentlig udført efter bogillustrationer fra begyndelsen af 1300-tallet. I sydkappen ses Syndefaldet. I vestkappen ses Uddrivelsen og Arbejdet. I nordkappen ses Kain og Abels offer. I Kirkerup ses både scener fra Ny og Gamle Testamente, man sammenligner og fortolker. På nordvæggen ses to dødssynder, øverst Luxuria (vellyst) skildret ved en mand, der omfavner en kvinde, derunder ses Gula (frådseri) skildret ved en bordscene. Nederst på nordvæggen ses en kronet rytter til hest og en hund, det er formodentlig en del af mødet mellem de levende konger og de døde konger, et Memento Mori som hænger sammen med dødssynderne, men det kunne også være Kongernes ridt. I hvælvtoppen ses ryttere, som ikke umiddelbart lader sig tolke, måske hænger de sammen med tidens interesse for legender om korsridderne.

I skibets 2. fag ses i vestkappen rester af Dommedag, mod syd ses et par ben, formodentlig frelste, mod nord ses flammer og djævle, som kigger op på fordømte, som er på vej ned til de evige flammer. I nordkappen er man i færd med at save planker ud til Noahs ark, en mand holder en dobbeltsav, på planken ses fødderne af en anden mand, som holder det øverste af saven, maleren har haft kendskab til redskaber. I østkappen ses selve arken, i vinduerne ses passagererne, nederst svømmer fisk rundt i arken, fiskene skulle også med i arken, fordi vandet som oversvømmede jorden var forgiftet. I sydkappen ses mod øst Isaks ofring, mod vest sejler Moses i Pagtens ark med lovtavlerne, måske har maleren tænkt, at Pagtens ark måtte være et skib som Noahs ark. I sviklerne ses fine og ret markante fremstillinger af engle, fremstillingen er ikke uden en vis humor. Hele udsmykningen er præget af friskhed og humor, der er sjælden i de tidlige danske kalkmalerier, denne stil genfindes i Isefjords-værkstedets udsmykninger fra midten af 1400-tallet.