Kerteminde kirke

Tilbage til Liste over kirke

Kerteminde kirke

Billedserie

Liste over billeder

Kerteminde kirke

Bjerge hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Laurentius. Kirken er opført af røde teglsten og består af et treskibet langhus under fælles tag, mod øst ses en kamtakket korgavl, der spænder over alle tre skibe, korgavlen har høje spidsbuede vinduer, som nu er tilmurede, samt dekoration af høj- og cirkelblændinger, øverst på korgavlen ses et messeklokkespir, byggeriet menes fuldført i 1476. Vest for kirken står et lavt tårn, som menes at være noget ældre end den øvrige kirke. Kirken blev hårdt restaureret i sidste halvdel af 1800-tallet, hvorfor bygningshistorien er noget svær at spore. Man mener dog, at der på stedet har stået en étskibet kirke, hvoraf det nuværende tårn er bevaret, kirken nævnes i skriftlige kilder fra 1350. I våbenhuset ses en gravsten med anevåben over Anne Norby.

Tryk på nedenstående link og læs mere på kirkens hjemmeside.

Kerteminde kirke

Pillerne mellem hovedskibet og sideskibene er ottekantede, buerne er spidsbuede og øverst ses tilmurede fladbueåbninger, der har ført ind til loftet over sideskibene. Pillerne mod øst er noget enklere ende pillerne mod vest, hvilket kunne tyde på, at byggeriet har stået på over en lang periode. I Jacob Madsens visitatsbog står, at kirken havde bræddeloft i 1588. En del af de sengotiske hvælv er først blev indbygget i 1600-tallet. Altertavlen i bruskbarok er skænket af borgmester J.R. Burenæus i 1675, maleriet i storfeltet er malet af Chr. Faber i 1856. Prædikestolen er skænket af sognepræst Anders Poulsen i 1676. En del stolegavle fra 1600-tallet er bevaret med våben for Hans Oldeland (død 1641), Ingeborg Gyldenstjerne, Trolle og Abildgaard. I kirken er bevaret to engle i træ udført i 1696 af Michael Teusch til et korgitter. I sakristiet mod nord står et sengotisk monstransskab med foldeværk og smedejernsbeslag. I nordre sideskib er ophængt et kirkeskib fra 1685. Fonten er en zinkkopi af Vilh. Bissens marmororiginal i Middelfart kirke. I søndre sideskib ses Peder Jul og Birgitte Levetzaus gravkapel med smedejernsgitter fra o.1770, i kapellet står flere kister.

Læs om kirkens heraldik på siden Gravsten og epitafier. Tryk på nedenstående link, vælg kirker, vælg K og søg Kerteminde.

Gravsten og epitafier