Jonstorp kirke

Tilbage til Liste over kirke

Jonstorp kirke

Billedserie

Liste over billeder

Jonstorp kirke

Apsis, kor og skib er opført i romansk tid o.1200 og var viet til Sankt Olaf i middelalderen. Tårnet er opført i 1400-tallet. Bygningen er dækket af et tykkere pudslag, der skjuler de romanske detaljer. Kirken blev restaureret i 1950, ved den lejlighed fandt man flere romanske detaljer, bl.a. sandstensindfatninger til døre mod nord og syd. På kirkegården er den svenske skuespiller Edvard Persson begravet.

Tryk på nedenstående link og se hjemmesiden for Kullabygdens Släktforskare, her kan man læse mere om Jonstorp kirke og fundet af relikvier under restaureringen i begyndelsen af 1950'erne.

Jonstorp kirke

Korbuen har bevaret de skråkantprofilerede kragsten. Kirken har fået indbygget hvælv i 1400-tallet. Den dekorative udsmykning på korets stjernehvælv er blevet afdækket. Altertavle og prædikestol er fra o.1590. På triumfvæggen mod nord er ophængt et korbuekrucifiks fra 1400-tallet. Døbefonten i træ er udført af Ralph Bergholtz i 1948.

Da kirken blev restaureret i 1950 opdagede man, at alterbordet var sammensat af to tidligere altre, et træalter og et tidligere stenalter. Træalteret stammer formodentlig fra 1594. Stenalteret er formodentlig kirkens oprindelige fra o.1200. I resterne af stenalteret fandt man en sandstensblok, hvori var indsat et kalkstenslåg over et gemme, heri lå en blykapsel med et stykke stof og en indskrift på pergament, hvorpå der stod, at dette var en flig af Sankt Olafs skjorte. Blykapslen indeholdt desuden nogle pulveriserede benrester og et stykke pergament, der fortalte, at dette var rester af De elleve tusinde jomfruer (Legenden om Sankt Ursula).