Jesuskirken

Tilbage til Liste over kirke

Jesuskirken

Billedserie

Liste over billeder

Jesuskirken

Valby-Vanløse provsti, Københavns stift. Storkøbenhavn. Kirken er opført i 1884 ved arkitekt V. Dahlerup for midler fra brygger Carl Jacobsen og hustru Ottilias kirkelegat. Tårnet er opført 1894-95. Kirken er orienteret nord-syd med indgang fra nord og kor mod syd. Bygningen er udformet som en basilika med tresidet korafslutning. Over korpartiet rejser sig en nikantet kuppel med pyramidespir. Tårnet er en fritstående campanile ved det nordøstre hjørne. Arkitekten nævner, at katedralen i Poitier i Frankrig har været inspirationskilde. Facaden mod nord har øverst en trekantgavl med en vinduesrose, på midtskibsgavlens fire hjørner ses de fire evangelistsymboler udført af billedhuggeren Frederik Hammeleff, de skråt afskårne sideskibsgavle har kalkmalede ornamenter.

Nederst har nordgavlen tre rundbuer båret af to søjler med dobbelte kapitæler, der har gennemstukket udsmykning, under buerne ses en mosaik over indgangsdørene. Nordportalens udsmykning er præget af den italo-byzantiske stil fra 600-tallet, som den kan ses i Ravenna, de dobbelte kapitæler med gennemstukket mønster kan ses i bl.a. San Vitale og mosaikken over døren har forbilleder i Ravennas mosaikker som f.eks. apsisudsmykningen i San Appolinare in Classe. Ved korgavlen ses et mindetavle over faldne i krigen 1848-50 under en bronzestatue af Den gode Hyrde. Foran nordportalen står et krucifiks med en kristusfigur udformet af J.A. Jerichau. Over for krucifikset står en skulptur af Niels Hansen Jacobsen (1861-1941) "En trold, der vejrer kristent kød", skulpturen blev købt af brygger Jacobsen i 1901 og støbt i bronze til opstilling foran Jesuskirken, her stod den til 1920, da den blev flyttet til Glyptotekets have, fordi menigheden fandt den upassende. I år 2000 besluttede man at lave en ny afstøbning og opstille den foran kirken efter de oprindelige planer.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Jesuskirken

Tryk på nedenstående link og se katedralen i Poitiers.

Kateralen i Poitiers

Tryk på nedenstående link og læs mere om Niels Hansen Jacobsen og skulpturen "En trold, der vejrer kristent kød" på Vejen museums hjemmeside.

Vejen museum

Koret er inddelt i tre stokværk, forneden en søjlegang, der bærer et pulpitur med en frise af Stephan Sinding, Kristus blandt kirkens martyrer, kirkefædre og reformatorer, øverst ses kuplens vinduer og engle i relief, englene er udført af Frederik Hammeleff. På pulpituret står orglet, som er bygget af den berømte franske orgelbygger Aristide Cavaillé-Col. I koret ses en døbefont af J.A. Jerichau, der er udformet som en muslingeskal, hvori der springer vand fra en kilde i en klippe mellem Troens og Håbets engle. I koret ses desuden et minde over familien Jacobsen, Livets og Dødens engle modelleret af Pietro Tenerani efter en skitse af Thorvaldsen. I koret ses en mindetavle for brygger Jacobsen og hans hustru Ottilia. Den oprindelige prædikestol blev i 1934 erstattet af den nuværende udført af Mogens Bøggild. Det oprindelige stoleværk blev i 1916 udskiftet med det nuværende, stolegavlene er skåret af Jens Møller-Jensen. Norddøren flankeres af 12 apostelmalerier udført af August Jerndorff.

Hovedskibet flankeres af to sideskibe med pulpiturer, der hver bæres af elleve søjler, buerne over pulpiturerne bæres af fem piller. Vinduerne bag pulpiturerne har glasmalerier tegnet af C.N. Overgaard og udført i München. Tryk på nedenstående link og læs mere om C.N. Overgaard