Immanuelskirken

Tilbage til Liste over kirke

Immanuelskirken

Billedserie

Liste over billeder

Immanuelskirken

Frederiksberg provsti, Københavns stift. Storkøbenhavn. Kirken er opført i 1892-93 ved Andreas Clemmensen, det fritstående klokketårn er tegnet af R.V.Rue i 1904. Bygningen er opført af røde mursten i en romaniserende stilform inspireret af italienske kirker fra Ravenna og Sienna. Kirken består af et langhus med rund korafslutning mod øst. I vestgavlen ses et blændingsgalleri med elleve rundbuer båret af søjler, øverst ses en dobbelt rundbueåbning med søjle. Vestportalen er rundbuet og har tympanonfelt med mosaik. Nord og sydmuren har hver to portaler, rundbuede mod vest, fladbuede mod øst, alle fire portaler har mosaikker i tympanonfeltet. Mosaikken over syddøren mod øst er tegnet af Niels Skovgaard, de øvrige mosaikker er tegnet af Joakim Skovgaard. Nord og sydmuren har rundbuede vinduer i to stokværk.

Tryk på nedenstående link og læs om den historiske baggrund for oprettelsen af de frie valgmenigheder.

De frie valgmenigheder

Tryk på nedenstående link og få et overblik over Grundtvigs liv og virke.

Grundtvig

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside. Under Vælg kan man se billeder fra kirken, hvis man down-loader Quick Time Player (det er gratis og man linkes fra hjemmesiden), desuden kan man læse om kirkens historie. Trykker man på "Tilbage til oversigt" kan man læse om de øvrige grundtvigianske valg- og frimenighedskirker.

Københavns Valgmenighed

Kirken er dækket af et tøndehvælv. Korpartiet er opbygget omkring altertavlen med opgang til prædikestolen mod syd og et pulpitur bag alteret. Mod nord og syd ses pulpiturer med siddepladser, mod vest ses et orgelpulpitur. Altertavlens maleri er udført af Niels Skovgaard, rammen er skåret af Poul S. Christiansen, Johannes Kragh og Niels Larsen Stevns. Alterbordets forside med gyldne kornneg er tegnet af Niels Skovgaard. Altertæppet med liljer og krokus er tegnet af Joakim Skovgaard, der også har skåret prædikestolen og tegnet hjørnehovederne på de murede korskranker. I kirken ses desuden flere relieffer: Englene og hyrderne af Chr. C.Peters (afstøbning af original fra 1867 i Marvede kirke), Drikkende hjort ved korset fra 1911 af Niels Skovgaard (kopi af gravsten over Andreas Leth, Middelfart), Den gode hyrde tegnet af Joakim Skovgaard og udført af Kai Nielsen, Jakobs kamp tegnet af Joakim Skovgaard og udført af Niels Larsen Stevns (afstøbning af pastor Jungersens gravsten på Vester Kirkegård).

Tryk på nedenstående link og læs mere om kirkens opførelse og altertavlen

Immanuelskirken

Tryk på nedenstående link og læs mere om kirkens arkitekter og kunstnere.

Kirkens arkitekter og kunstnere

Den romanske granitkumme med bladranker stammer fra Randlev kirke i Østjylland, træfoden er skåret af Joakim Skovgaard. Fonten er registreret under Randlev kirke i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Sønderjyske rankefonte - Den nordlige gruppe.