Hvilsom kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hvilsom kirke

Hvilsom kirke

Rinds hr., Viborg amt, Viborg stift. Himmerland. Kor og skib samt den nederste del af tårnet er opført i romansk tid af granitkvadere. Begge de rundbuede døre er bevaret, syddøren tilmuret, norddøren stadig i brug. I murværket ses flere detaljer fra romansk tid bl.a. to cirkelvinduer med indvendig sålbænk i korgavlen. Den øverste del af tårnet stammer formodentlig fra gotisk tid, våbenhuset stammer fra slutningen af 1800-tallet.

Skibet set mod øst

Tårnbue

Døbefont

Kor og skib har fladt bjælkeloft. Korbuen står uændret med profilerede kragsten. Det romanske tårnunderrum åbner sig mod skibet ved en dobbeltbue med midtersøjle. På kapitælen ses mandshoveder og basen har bladornamentik. Tårnbuen hviler i siderne på profilerede kragsten. Tårnunderrummet har formodentlig fungeret som forhal og dåbsrum. I østmurens cirkelvinduer er indsat glasmalerier i nyere tid. Altertavlen har dele af en renæssancetavle fra o.1600, i storfeltet er indsat et nyere maleri. Prædikestolen er ligeledes fra o.1600.

Den romanske døbefont har glat kumme og ny underdel. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.