Hvidbjerg kirke (Refs hr.)

Tilbage til Liste over kirke

Hvidbjerg kirke (Refs hr.)

Billedserie

Liste over billeder

Hvidbjerg kirke (Refs hr.)

Refs hr., Thisted amt, Ålborg stift. Thy og Mors. Kirken var viet til Laurentius i middelalderen. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre. Apsiden har dobbeltsokkel, hvoraf den øvre del har profil som apsiden i Vestervig. Koret og skibets østre del har skråkantsokkel. Skibets vestre del har sokkel med to riller under karnis og hjørnehoveder, hvilket kunne tyde på, der har været en pause i byggeriet. I korets nordmur ses et tilmuret romansk vindue. Begge de retkantede døre er bevaret, norddøren tilmuret, i syddøren sidder en dørfløj fra 1668, på dørfløjen ses en løvemaske i malm fra o.1300, over syddøren ses et cirkelrundt vindue, bestående af to dele. I sengotisk tid er tilføjet kapeller mod nord og syd samt et tårn. Sydkapellet er opført af genanvendte kvadre, sydgavlen er glat. Nordkapellet er ligeledes opført af genanvendte kvadre og har en rig blændingsgavl, i nordkapellets vestmur ses halvsøjler og trappeformede arkader. Ved skibets sydmur ligger flere romanske bygningsdele, bl.a. en vinduesoverligger med mønster. I nyere tid har man opført et våbenhus foran syddøren.

I H.C.Andersens fortælling Bispen på Børglum myrder Jens Glob sin farbror, børglumbispen Olav, i Hvidbjerg kirke. Ifølge legenden skulle kirken være blevet lyst i band efter mordet, hvorfor man opførte et kapel på den nærliggende Kappelhøj, kapellet er nu forsvundet. I fortællingen De to økser beretter Carsten Hauch legenden om bygmesteren, der huggede en økse i en bjælke, som stak ud fra tårnet, og svenden, der styrtede ned, da han ville tage øksen. Denne legende er blevet sat i forbindelse med reliefkvadren i sydmuren.

Tryk på nedenstående link og læs mere om Hvidbjerg kirke på Struer museums hjemmeside.

Struer museums hjemmeside

Tryk på nedenstående link og læs om kirken samt om områdets attraktioner på hjemmesiden for Struer turistbureau.

Struer turistbureau

Tryk på nedenstående link og læs om kirkerne på Thyholm.

Kirkerne på Thyholm

Kor og skib har flade bjælkelofter. Apsisbuen er bevaret men er dækket af en afskilring til et præsterum. Korbuen har bevaret sine sokkelsten og kragbånd. Nordkapellet åbner sig mod skibet ved en dobbelt arkadebue, som hviler på en ottekantet pille. Alterbordets panel er fra slutningen af 1500-tallet, altertavlen er et panelværk fra o.1620, som i 1787 fik indsat brændtlersrelieffer fra en nederlandsk eller westfalsk altertavle fra o.1500, vinger og apostelfigurer er fra 1751. Prædikestolen bærer årstallet 1596, i felterne ses profeter. I kirken ses et sengotisk korbuekrucifiks fra o.1450 med sidefigurer. I kirken er ophængt en malet træfigur fra o.1750, figuren viser Jonas på vej ud af hvalfiskens bug. I kirken ses epitafier over sognepræst Vilhelm Rogert samt over pastor L.K.Benzon. I 1653 blev åbningen til sydkapellet lukket med en mur og et smedejernsgitter, da kapellet blev indrettet til gravkapel for Caspar Gersdorf til Hindsel. På arkadens østvange ses et kalkmaleri fra o.1600 af en pløjende mand, billedet er delvist dækket af muren. I kapellet ses kister, gravsten og epitafier for Chr.Ørsnes og familie.

Den romanske granitfont har glat kumme med profilering under mundingsranden og nederst bægerblade, en kraftig vulst danner overgang til den firkantede fod med kraftige hjørnekløer (Mackeprang s.164). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Den vestjyske type - Bægerbladsfonte (Thybogruppen).