Husby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Husby kirke

Billedserie

Liste over billeder

Husby kirke

Vends hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Skibet stammer fra en romansk kirke med kor og apsis opført af granitkvadre over profileret sokkel med hjørnehoveder. I sengotisk tid blev det romansk kor og apsiden nedrevet og erstattet med det nuværende langhuskor. Nogenlunde samtidig blev de to kapeller mod nord og syd opført i munkesten. Koret har to spidsbueblændinger i østgavlen kapeller har enkle højblændinger, de svungne gavle stammer fra 1700-tallet. I sengotisk tid opførtes et tårn over skibets vestgavl, i 1700-tallet blev dette tårn revet ned til skibets tagfodshøjde, hvorefter det nuværende tårn blev opført ved skibets vestgavl. Det rektangulære tårn er prydet med pilastre og afsluttes øverst med en løgkuppel med lanterne. Kirken er præget af tilhørsforhold til herregården Wedelsborg.

Tryk på nedenstående og læs mere om kirken på siden Kirke og sogn: Føns, Ørslev, Udby og Husby. Vælg Husby og læs flere artikler om kirkens historie samt om den igangværende restaurering, som er påbegyndt efter vores besøg i 2006. Desuden kan man fra denne side komme videre til Husby kirkes hjemmeside, som er under opbygning.

Husby kirke

Kirken fik indbygget krydshvælv i sengotisk tid. Altertavlen er en sengotisk altertavle med figurer, som i nyere tid er stærkt omdannet, i midterfeltet ses Korsfæstelsen, i fløjene og i topstykket ses apostle og helgener, i 1700-tallet fik tavlen tilføjet akantussmykkede vinger. Prædikestolen fra o.1800 har sengotisk snitværk i storfelterne. De to kapeller er afskilret fra skibet ved smedejernsgitre fra 1700-tallet. Over indgangen til det nordre kapel ses våbenmærker i stuk. I nordkapellet har tidligere stået kister med medlemmer af familien Wedell, bl.a. Christian Wedell (død 1759), der stod for en større ombygning af kirken i 1700-tallet, i efteråret 2006 har man begravet kisterne på kirkegården, og man er nu i færd med at restaurere nordkapellet. I sydkapellet står bl.a. en sarkofag med Wilhelm Friderich Güldencrone (død 1708). I sydkapellet er desuden ophængt flere gravsten bl.a. en figursten af sort skifermarmor over Christoffer Gyldenstjerne (død 1562) og fru Anne Parsberg (død 1587), figurerne er flankeret af anevåben. På vestpulpituret står et orgelhus fra barokken.

På siden Gravsten og epitafier kan man se anetavler for Christoffer Gyldenstjerne og fru Anne Parsberg. Tryk på nedenstående link, tryk på kirker, tryk på H, find Husby.

Gravsten og epitafier

Tryk på nedenstående link og læs en artikel om orglet i Husby.

Orglet i Husby kirke

Den romanske granitfont har på kummen fremspringende mandshoveder og spiralornamentik. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Lillebæltstypen.