Hostrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hostrup kirke

Hostrup kirke

Skast hr., Ribe amt, Ribe stift. Sydvestjylland. Kor og skib er opført i begyndelsen af 1200-tallet af granitkvadre samt en del tufsten, koret over skråkantsokkel, skibet over dobbeltsokkel. Koret har haft apsis, som er revet ned på et tidspunkt. I skibets nordmur er bevaret to romanske vinduer, det ene med stik det andet med femsidet monolitoverligger. Skibets sydmur har lisener og rundbuefriser. Sydsiden har tre rundbuede vinduer med tufstensstik (?). Tårnet er opført i sengotisk tid af munkesten, våbenhuset fra 1926. Kirken blev hovedistandsat i 1926.

Skibet set mod øst

Døbefont

I sengotisk tid fik koret indbygget to krydshvælv og skibet to otteribbede hvælv, samtidig blev korbuen ændret til en spidsbue. Altertavlen er en enkel fløjaltertavle fra 1721. Prædikestolen er fra 1586.

Den romanske granitfont er en slank, sydvestjysk type. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Glatkummer. En ret grov kalkstensfont står i våbenhuset.