Horsens kirke

Tilbage til Liste over kirke

Horsens kirke (Kær hr.)

Horsens kirke

Kær hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Koret og østpartiet af skibet blev opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. I sengotisk tid blev korets mure forhøjet, skibet blev forlænget mod vest og det snævre tårn blev opført, tårnet er et Styltetårn og har oprindelig haft åben underdel, som senere er blevet lukket. I 1500-tallets første halvdel blev en tilbygning opført mod syd af genanvendte kvadre og munkesten, tilbygningen har formodentlig fungeret som gravkapel men er senere blevet sat i forbindelse med skibet ved en affladet rundbue, sydgavlen er ommuret i 1700-tallet og bærer navnetræk for Schack Vittinghof Greve Holck, der ejede Sønder Elkjær og Gammel Vrå og som døde i 1776. Våbenhuset er fra slutningen af 1800-tallet. Kirken fik nyt våbenhus mod nord i 1970 og blev restaureret i 1986.

Skibet set mod øst

Prædikestol

Døbefont

Skibet har bjælkeloft, koret fik indbygget krydshvælv i sengotisk tid. Altertavlen i renæssance har i storfeltet et maleri efter Knud Larsens altertavle i Markuskirken på Frederiksberg i København. Prædikestolen er en lektorieprædikestol fra 1609, som oprindelig har siddet i korbuen, sidepanelerne er nu ophængt på skibets vægge, i felterne ses Kristus og de tolv apostle. I kirken ses et sengotisk krucifiks. I skibets vestende har man bevaret den tidligere herskabsstol fra 1642.

Den romanske granitfont har glat kumme og en fod formet som trapezkapitæl (Mackeprang s.150). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vendsyssel - Enligtstående.