Hørning kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hørning kirke

Hørning kirke

Hjelmslev hr., Skanderborg amt, Århus stift. Østjylland. Kor og skib er opført i romansk tid. Koret er overvejende opført af kalkstenskvadre over skråkantsokkel med fine facadedekorationer, på korgavlen ses tre rundbuede blændarkader med smalle pilastre, hvis kapitæler peger mod en forbindelse til engelsk-normannisk arkitektur i begyndelsen af 1100-tallet, flankemurene har rundbuefrise under gesimsen, de oprindelige vinduer står som indvendige nicher og har bevaret trækarme i lysningen. Skibet er muligvis opført lidt senere end koret, murværket er opført af rå kamp og har ingen dekorativ udsmykning, syddøren er noget udvidet. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid, tårnet er primært opført af kamp, overdelen faldt ned før 1581, hvor det nævnes i en skriftlig kilde. I våbenhuset ses en romansk gravsten med kors og tovstave samt en figursten over Jens Matzen (død 1592) og en gravsten over Olluf Pedersøn (død 1681), desuden ses en noget slidt gravsten, hvor man kan læse navnet Mikkelsen og de to første tal af dødsåret 16.. Ved kirken stod indtil 1873 den såkaldte Hørningsten, som nu opbevares på Moesgaard museum, på stenen ses et kors og teksten: "Toke Smed lod hugge og opstille denne sten efter Torgil Gudmundssøn der optog ham i sin familie og gav ham frelse" stenen dateres til 1000-25.

Østgavl (1)

Østgavl (2)

Skibet set mod øst

Gammel altertavle

Døbefont

Kor og skib fik indbygget krydshvælv i sengotisk tid, ved samme lejlighed blev den romanske korbue ombygget til en spidsbue. Den tidligere altertavle hænger nu i tårnrummet, rammen indeholder dele fra en renæssancetavle, maleriet er en kopi udført af Rasmus Christiansen i 1888 efter Dorphs alterbillede til Diakonissestiftelsens kirke på Frederiksberg. På alterbordet står nu et gyldent kors. Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet. I koret er ophængt et røgelseskar. Bodil Kaalund har farvesat kirkens inventar i 1983.

Den romanske granitfont har glat kumme og firkantet fod med halvkugleformet overgang til kummen. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.