Holbæk Sankt Nikolai kirke

Tilbage til Liste over kirke

Holbæk kirke

Billedserie

Liste over billeder

Holbæk Sankt Nikolai kirke

Merløse hr., Holbæk amt, Roskilde stift. Nordvestsjælland. Kirken er opført i 1869 på det sted, hvor den gamle sognekirke lå, sognekirken var formodentlig viet til Sankt Lucius. Den gamle kirke var en treskibet teglstenskirke, opført i 1269 eller 1275 som nordfløj i et dominikanerkloster, der brændte i 1389. Christoffer II lod kirken genopbygge i 1323 som en Únskibet kirke med syv hvælvingsfag og tresidet korafslutning. Gennem tiderne har denne kirke gennemgået flere ombygninger. I 1869 anså man den gamle kirke for så brøstfældig, at den blev nedbrudt og den nuværende kirke opført ved arkitekt Chr. Hansen. Kirken er viet til Sankt Nikolai og blev indviet i 1872. Kirken er opført i teglsten og er orienteret nord-syd med en femsidet korafslutning mod syd. Kirken blev restaureret i 1930.

Ved nedrivningen af den gamle kirke fjernede man en altertavle i bruskbarok, et korgitter fra 1661, en træfont og et fontegitter fra o.1650 samt en prædikestol fra o.1630 skåret af Lorentz Jørgensen. En række af den gamle kirkes inventar kan nu ses på Holbæk Museum, som er indrettet i den en gammel klosterfløj sydvest for kirken, her kan man bl.a. se en figursten over Christopher von Festenberg Pachs og Sophie Galt.

Tryk på nedenstående link og læs mere om kirken på sognets hjemmeside, her kan man læse om kirkens historie og klosterets historie.

Holbæk kirke

Kirkens gravsten og deres heraldik er indgående behandlet på siden Gravsten og epitafier. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg H og søg Holbæk, de øverste links til Holbæk er dog Holbæk kirke ved Randers, de nederste er til Holbæk kirke på Sjælland.

Gravsten og epitafier

Kirken har kasseteret træloft og indvendig rund korafslutning. I apsidens kuppelhvælv ses en fresko af Ole Søndergaard fra 1930, motivet er hjorte, som drikker af livskilden ved korsets fod, motivet er formodentlig inspireret af mosaikker fra Ravenna, under fresken står: "Som hjorten tørster efter vandbække, således min sjæl efter dig, O Gud" (Davids 42. salme). Altertavlen er et maleri af Carl Bloch fra 1873. Altertavlens ramme, prædikestolen og døbefonten er tegnet af arkitekt Chr. Hansen. I de to korsarme ses glasmalerier af Kræsten Iversen, som er udført i 1945 og 1949, i den østre korsarm ses Kristi genkomst, i den vestre korsarm ses Judaskysseet, Korsfæstelsen og Opstandelsen. I kirken ses et epitafium fra 1594 over Jac. Villumsen, et epitafium over Karen Sørensdatter fra o.1630, et epitafium med træskærerarbejde af Lorentz Jørgensen over borgmester Mogens Christensen fra 1648, et epitafium med ramme af Lorentz Jørgensen over Rådmand Peder Jensen (død 1649) samt et epitafium fra 1672 over borgmester Anders Schultz.