Høve valgmenighedskirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Liste over kirke

Høve valgmenighedskirke

Billedserie

Liste over billeder

Høve valgmenighedskirke

Vester Flakkebjerg hr., Sorø amt. Sydvestsjælland. Kirken er opført i 1879-80 ved arkitekt Andreas Bentsen. Bygningen er opført i røde mursten i nyromansk stil med et lille kor med apsis mod øst og tårn mod vest.

Triumfvæggen og korets østvæg har en freskoudsmykning udført af Joakim Skovgaard i 1911, på triumfvæggen mod nord ses den korsfæstede, over korbuen ses stjerner, som symboliserer Gudfader, mod syd ses Helligåndsduen. På korets østvæg ses en lysende sol i mandorla omgivet af engle. På alterbordets forside ses tre malerier, der alle har børn som motiv. På alterbordet står et udskåret krucifiks, som er forgyldt. På altertæppet ses pelikanen fodre sine unger ved at hakke sig selv i brystet. På prædikestolen ses udskårne relieffer, Hyrdernes tilbedelse, Dåben, Nadveren og Kvinderne ved graven. Fonten er en kopi efter romanske granitfonte.