Höganäs Himmelfartskirke

Tilbage til Liste over kirke

Höganäs Himmelfartskirke

Billedserie

Liste over billeder

Höganäs Himmelfartskirke

Höganäs udviklede sig i 1800-tallet fra et lille fiskerleje til en større industriby, da man begyndte at bryde kul og udgrave ildfast ler i området. Byens første kirke blev indviet i 1854. I 1921 ønskede menigheden at opføre en ny kirke, og arkitekt Tengbom udarbejde tegningerne til den nuværende kirke, som blev indviet i 1934. Bygningen er opført i teglsten fra Hyllingeværket og består af et langhus med tårn mod vest.

Kirkerummet er dækket af krydshvælv, gulvet er udført i håndstrøgne teglsten fra Höganäs. Den trefløjede altertavle er udført af Gunnar Torhamn i 1934, i storfeltet ses Himmelfarten, i nordfløjen ses Ordet, Tilgivelsen og Dåben, i sydfløjen ses Bønnen (Gethsemane), Helbredelsen og Nadveren. Gunnar Torhamn har ligeledes udført malerierne i prædikestolens felter og har udført en gipsmodel til krucifikset på alteret. Glasmalerierne i dåbsværelset er udført af Hugo Gehlin, øverst ses Dåben, derunder Forkyndelsen og Korsfæstelsen samt Opstandelsen, desuden ses evangelistsymbolerne og apostlene. I dåbsværelset ses altertavlen fra den gamle kirke, maleriet er udført af L. Fried i 1883. I kirken er opsat et relief udført af den danske billedhugger E.F. Ring, motivet er Moses, der efter Flugten fra Ægypten hjælper Midjans døtre med at hente vand fra brønden (2. Mosesbog). Kirkens lysekroner er tegnet af arkitekt Tengbom. På væggene er ophængt ti lysrelieffer med kristne symboler udført af Stig Carlsson i 1984.