Høbjerg kirke

Tilbage til Liste over kirke

Høbjerg kirke

Høbjerg kirke

Lysgård hr., Viborg amt, Århus stift. Midtjylland. Den østlige del af koret og skibet er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Begge de retkantede døre er bevaret, norddøren tilmuret med tagformet overligger, syddøren i brug, begge har profileret tærskelsten. Tårnet blev opført i sengotisk tid. I 1700-tallet opførtes våbenhuset og i 1723 lod Janus Friedenreich og Anne Margrethe Linde et gravkapel opføre i forlængelse af koret mod øst, på den nuværende østgavl ses et sandstensrelief med våben og årstal. I 1747 lod Janus Friedrich og Anne Margrethe Linde tårnet ombygge. Kirken blev istandsat i 1941-42.

Skibet set mod øst

Døbefont

Kirken har flade bjælkelofter, korbuen er udvidet og pudset. Gravkapellet mod øst er afskilret fra koret ved en væg bag alteret. To stukportaler med smedejernsdøre fører fra koret ind til gravkapellet, som er overdækket af fire stukdekorerede grathvælv, der hviler på en midterpille. Prædikestolen er fra o.1600.

Den romanske granitfont har to par dobbeltløver om fælles mandshoved (Mackeprang (419). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Sjørslevgruppen, Efterligninger og påvirkede.