Herstedøster kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Liste over kirke

Herstedøster kirke

Billedserie

Liste over billeder

Herstedøster kirke

Smørum hr., Københavns amt, Helsingør stift. Nordsjælland. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Nikolaus. Skibet stammer fra en romansk kirke opført af rå og kløvet kamp. Norddøren er bevaret i brug med velbevaret plankeafdækning, alle øvrige muråbninger er helt udslettet. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid, tårnet har på vestsiden rudemønster af mørke bindere, østgavlen har ni højblændinger over savskifte, vestgavlen ern etagedelt dekoration med tre cirkelblændinger og syv højblændinger. Koret blev helt ombygget i 1837. I våbenhuset er ophængt et maleri fra o.1650 muligvis af en nederlandsk mester.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Herstedøster kirke

Triumfvæggen er bevaret med sidealternicher og korbue med overpudsede profilkragbånd af kridtsten. Skibet har haft hvælv, som blev nedtaget i 1771 og erstattet med fladt loft. Tårnrummet har krydshvælv og åbner sig mod skibet ved en falset, spids tårnbue.. Prædikestolen har sengotisk stavværk og malerier fra begyndelsen af 1700-tallet. Et lille metalstøbt krucifiks fra 1600-tallet er ophængt over korbuen.

I 1994 udførtes en gennemgribende restaurering af hele kirkens interiør ved Alan Havsteen-Mikkelsen. Altertavlen med maleri af J.F.Lund fra 1838 blev flyttet til tårnrummet og alterbord samt knæfald blev fornyet, i østvinduet blev indsat en glasmosaik af Sven Havsteen-Mikkelsen, og på alterbordet blev lagt en massiv stenplade fra Gotland, hvorpå står et lille bronzekrucifiks udført af Billy Sjuhr Ohlsen, der også forestod farvesætningen i kirken. Havsteen-Mikkelsens glasmosaik bærer titlen "Det splintrede kors", i mosaikken kan man ane de tre af korsarmene i et svævende kors i den øvre del af mosaikken.

I korbuen og de to sidealternicher ses kalkmalerier fra o.1175, de tillægges Jørlundeværkstedet. Kalkmalerierne blev afdækket i 1973 ved R.Smalley. I korbuen ses to engle holde en medaljon, hvori man aner Gudslammet, motivet kan minde om korbuens kalkmalerier i Jørlunde kirke. I den nordre sidealterniche ses Abraham med sjæle i skødet, som er et Paradissymbol, i den søndre niche ses det øverste af en bispehelgen, som formodentlig er kirkens skytshelgen, Sankt Nikolaus.

Den romanske granitfont har tovsnoning under mundingsranden og vulst på overgangen til den keglestubformede fod. Fonten er registreret i Mackeprang - Roskildetypen - Roskildegruppen.