Hemmeshøj kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hemmeshøj kirke

Billedserie

Liste over billeder

Hemmeshøj kirke

Slagelse hr., Sorø amt, Roskilde stift. Sydvestsjælland. Kor og skib er opført i romansk tid af rå og kløvet kamp, som har været dækket af en grov mørtelpuds. Af oprindelige detaljer er kun bevaret et tilmuret vindue mod nord i skibets murværk. Tårn, sakristi mod nord og et kapel mod nord er opført i gotisk tid. Tårnet har kamtakgavle og mod vest cirkelblændinger over to rækker trappeblændinger, mod øst tre cirkelblændinger over elleve højblændinger. Våbenhuset er af nyere dato.

Tryk på nedenstående link og læs mere om kirken på sognets hjemmeside.

Vemmelev sogn

Den høje korbue er bevaret. Tøndehvælvet i koret er formodentlig oprindeligt. Skibet fik indbygget krydshvælv o.1400. Alterbordsforsiden med maleri af Treenigheden er fra 1550-75. Altertavlen er et snitværk fra o.1625, i midterfeltet ses Korsfæstelsen omgivet af Lukas og Johannes. Prædikestolen fra 1580'erne har malede våben for Christian Friis og Mette Hardenberg. På nordvæggen er ophængt et sengotisk korbuekrucifiks. I koret er indsat to flagstænger fra gravfaner over Albert Gorch.

Den romanske granitfont er hugget af Ún sten, under mundingsranden ses en omløbende tovsnoning, nederst på kummen ses savtakornamentik (Mackeprang s.84). Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Slagelsetypen - Varianter.