Heiligenblut Sankt Vinzenz kirke

Tilbage til Liste over kirker

Heiligenblut Sankt Vinzenz kirke

Billedserie

Liste over billeder

Heiligenblut Sankt Vinzenz kirke

Kirken består i sin grund af et langhus med femsidet korafslutning opført i første halvdel af 1400-tallet, koret stod færdigt i 1430. I 1904 blev bygningen voldsomt restaureret i nygotisk stil. På skibets nordmur ses en fresko fra 1470-80, der fremstiller Kristoffer. I bygningen opbevares de jordiske rester af Sankt Bricius, som er en lokal helgen af dansk oprindelse. På kirkegården ses mindesmærker for bjergbestigere, som er omkommet.

I dalen syd for byen opførtes i 1600-tallet et kapel på det sted, hvor Bricius ifølge legenden blev fundet, det nuværende kapel er opført i 1870'erne. I kapellet ses en altertavle med Bricius legende. Ifølge legenden var Bricius søn af en dansk handelsmand. Bricius gik i tjeneste hos den byzantinske kejser og vandt flere store slag som hærfører. En hedning tvivlede på Kristus guddommelighed og stak en kniv i en Kristusfigur, blodet strømmede ud af figuren og hedningen omvendte sig, blodet blev opsamlet i en flaske. Som tak for tro tjeneste tilstod kejseren Bricius et ønske, og Bricius ønskede at vende hjem til Danmark for at missionere, med på rejsen ønskede han flasken med Kristus blod. Kejseren opfyldte nødtvunget ønsket, og Bricius drog mod Danmark med flasken. Imidlertid stolede han ikke på kejseren og indopererede flasken i sit lår. Kejseren fortrød sit løfte til Bricius og sendte soldater ud for at bringe ham tilbage til Byzans. Bricius undslap og nåede til Østrig, hvor han blev begravet under en lavine. Tre kornaks voksede ud af hans bryst og op gennem sneen. De lokale bønder så kornaksene og gravede Bricius legeme ud af snemasserne. Man lagde ham på en kærre, som blev trukket af okser, og der hvor okserne stoppede, byggede man et kapel til ære for Bricius, omkring kapellet dannedes byen Heiligenblut. Ifølge legenden skulle Bricius være omkommet år 914.

Skibet er treskibet med pulpiturer over sideskibene. Over arkaderne til sideskibene ses malerier med scener fra Bricius legende, malet i 1707 af Joseph Egger. Den trefløjede figuraltertavle på alteret blev færdig i 1520, tavlen er formodentlig påbegyndt af Michael Pacher og fuldendt efter 30 års arbejde af en elev, altertavlen blev noget ændret i 1700-tallet, i midterfeltet ses Marias himmelkroning, i fløjene ses Fødslen, Opstandelsen, Kongernes tilbedelse og Himmelfarten, i Fødslen ser man barnet ligge på jorden som i Birgittas fødselsvision, på fløjenes bagsider ses malerier bl.a. af Bricius. Nord for alteret ses et 13 meter højt sakramenthus, øverst ses pelikanen, som hakker sig i brystet for at ofre sit blod til ungerne, på huset ses Bricius, i sakramenthuset opbevares den flaske med Kristus blod, som man ifølge legenden fandt i Bricius lår. I kirken ses apostelfigurer udført i 1710 af Joseph Egger. Prædikestolen er fra o.1680. I skibet er ophængt en Rosenkransmadonna. De to sidealtre er fra begyndelsen af 1900-tallet, mod syd et Misericordia-alter mod nord et Jesu Hjerte-alter. På det nordre pulpitur står et Veronika-alter fra 1491, i midterfeltet ses Veronika med svededugen flankeret af Peter og Paulus, på fløjen til højre ses Bricius med tre kornaks, til venstre ses Markus, øverst ses Katarina. I krypten opbevares Bricius helgenskrin.