Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirken set fra syd

Kallerupstenen

Skibet set mod øst

Apsis og alter (1)

Apsis og alter (2)

Skibet set mod vest

Krucifiks af Hjalte Skovgaard (1)

Krucifiks af Hjalte Skovgaard (2)