Hedensted kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hedensted kirke

Hedensted kirke

Hatting hr., Vejle amt, Haderslev stift. Østjylland. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af fint tilhugne kvadre over skråkantsokkel. I murværket ses flere romanske billedkvadre. På skibets sydmur ses Mikael Sjælvejer med vægt og en djævel, i korets østhjørner ses løver med fremspringende hoveder og på apsis dyrefigurer. Begge døre er bevaret i brug, syddøren med tympanon, hvorpå ses kors mellem rundbuer, norddøren har en noget plump tympanon. Oprindelige vinduer med kilestik ses i apsis og på nordsiden. Tårnet er fra o.1475. I nyere tid har man opført et menighedshus umiddelbarte nord for kirken, afstanden mellem kirke og menighedshus er overdækket, så man stadig kan se skibets nordmur og norddøren, i skibets nordmur ses kvadre med halvkugleformede fremspring.

Skibets sydøsthjørne, reliefkvader med Mikael Sjælevejer

Korets sydøsthjørne, reliefkvader med løve

Skibet set mod øst

Skibets 1.fag østkappe, Syndefaldet

Døbefont

Apsis har halvkuppelhvælv, korbuen har bevaret de karnisprofilerede kragbånd. Kor og skib fik indbygget hvælv o.1475. Altertavlen er fra 1606, maleriet er en kopi efter Bloch fra slutningen af 1800-tallet. Prædikestolen er fra 1609.

I apsishvælvet fandt man i 1898 kalkmalerier fra o.1200. Magnus Petersen restaurerede kalkmalerierne voldsomt og de blev genrestaureret ved H. Borre i 1929. Motivet i apsis er Lovoverrækkelsen (Traditio Legis). Kristus står i mandorla med bog og korsstav, Peter har modtaget nøglerne og Paulus venter på at få bogen, omkring Kristus ses Alfa og Omega. Lovoverrækkelsen er en gammel kristen ikonografi, som stammer fra kejserbilledet. Det blev brugt til at fremhæve den romerske kirke og paven som Peters stedfortræder på Jorden, nøglerne kunne åbne Paradisets port, og paven kunne give aflad. Det er sjældent at se Kristus stående, normalt er han tronende, det kan dog skyldes en restaureringsfejl. I korhvælvet ses Treenigheden (Nådestol). I skibets østhvælv ses våben for Århusbispen Jens Iversen Lange og en udmaling fra midten af 1500-tallet, Syndefaldet og en hjortejagt (Livets forkrænkelighed). I år 2004 har man desuden fundet et Helvedgab, som er blevet aftrukket og ophængt på skibets nordvæg.

Den romanske granitfont har fire dyr, som bider hinanden i halen (Mackeprang s.285). Fonten er registreet i Mackeprang - Østjyske løvefonte - Smågrupper og enligtstående - Enligtstående løvefonte.