Hasseris kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hasseris kirke

Billedserie

Liste over billeder

Hasseris kirke

Hornum hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Himmerland. Kirken er opført 1954-55 efter tegninger af arkitekt E. Packness. Bygningen er en Únskibet gulstensbygning med sidefløj og præsteindgang mod nord. Bygningen hviler på en granitsokkel, der til dels består af romanske kvadersten, som blev fundet ved udgravninger til Budolfi kirkes nye korparti. I murværket mod øst og vest ses mønstermuring med kristne symboler. Tårnet blev opført i 1986.

Kirkerummet har åben tagstol af betonbjælker. Østenden er udformet som en apside. Alterbordet er opført af romanske granitkvadre og en vinduesoverligger. På alterbordet har tidligere stået et trækors med en predella, som nu er ophængt over nordindgangen. I 1992 besluttede menighedsrådet at udsmykke alterpartiet med en tidssvarende udsmykning og valget faldt på Adi Holzer og Niels Helledie, som i 1995 havde afsluttet udsmykningen. Bag alteret ses Korsnedtagelsen udført af Niels Helledie. I cirkelvinduet over alteret ses et glasmaleri udført af Adi Holzer, som også har udført selve apsidens udsmykning. I menighedslokalerne kan man se en større samling kunstværker med kristne motiver, hovedsageligt af lokale kunstnere.

I heftet "Den nye alterudsmykning" udgivet af menighedsrådet i 1996 skriver Adi Holzer: "Centrum i apsis er Niels Helledies krucifiks - den svævende korsfæstede foran et markant tegn - et rødt kors på en blågrøn væg. Som kunne føre tanken hen på livets træ. Til venstre ses magtmennesket og til højre smertens væg. Ovenover bryder lyset igennem - påskens lys - lysets sejr over mørket."