Hasle kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hasle kirke

Billedserie

Liste over billeder

Hasle kirke

Hasle hr., Århus amt, Århus stift. Østjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Syddørens karme har rundstave og båndslyng, på dens tympanon ses Korsfæstelsen i lavt relief, omkring døren ses flere reliefkvadre med dyr, deres placering er dog næppe oprindelig, de kan muligvis stamme fra en tidligere nordportal. På tårnets sydvesthjørne ses en reliefkvader med et ægtepar og en djævel, kvinden omfavner manden med den ene arm og rækker med den anden arm gennem stenen mod djævlen rundt om hjørnet, hvor hun holder i en næsering. I tårnets murværk mod vest er indsat en romansk gravsten. Tårn er opført i sengotisk tid af munkesten, våbenhuset er fra 1872.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Hasle kirke

Kor og skib har flade bjælkelofter. Den runde korbue er bevaret med kragbånd, der prydes af båndslyng og løverelieffer. Altertavlen i renæssance har i storfeltet et maleri af John Sparre Christensen fra 1981, det tidligere maleri fra 1841 af S.L. Hiernø er ophængt i tårnrummet. Prædikestol og stolestader er fra 1878. På skibets nordvæg er ophængt et krucifiks fra 1973 af Niels Helledie erhvervet til kirken i 1993.

Tryk på nedenstående link og læs mere om Hasle kirke på Wikipedia. Under Links på Nordens kirker kan man læse mere om Wikipedias kirkedatabase.

Hasle kirke på Wikipedia

Den romanske granitfont har på kummen tre mandshoveder omgivet af løvekroppe, på foden ses ansigter og tovsnoning på hjørnerne. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Smågrupper og enligtstående - Enligtstående løvefonte.