Hasle kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hasle kirke

Hasle kirke

Bornholms Nørre hr., Bornholms amt, Københavns stift. Bornholm. Kirken er opført af kløvet marksten i 1400-tallet som et langhus med tresidet afslutning, i 1569 blev kirken betegnet som et kapel. Tagrytteren over vestenden er ombygget i 1758. Våbenhuset mod syd er opført i 1882, indgangen er nu ad vestdøren. Kirken blev senest restaureret i 1987. På kirkegården står en runesten, som blev fundet i Klemensker sogn i 1800-tallet, på stenen står "Ølak lod rejse denne sten efter sin far Sasser, en velbyrdig bonde, Gud og Sankt Mikkel hjælpe hans sjæl." På kirkegården ses desuden Vilhelm Herolds gravsted.

Runesten

Vilhelm Herolds gravsted

Skibet set mod øst

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Altertavle (3)

Altertavle (4)

Altertavle (5)

Prædikestol

Døbefont

Kirkens indre dækkes af et tøndehvælv fra 1847. På et nyere alterbord står en trefløjet altertavle med figurer fra begyndelsen af 1500-tallet, i midterskabet ses en Korsfæstelsesgruppe, to svævende engle opfanger Kristi blod, bag Maria ses en biskophelgen, antagelig Sankt Nikolaus, bag Johannes ses Sankt Barbara med tårn, i fløjene ses fire scener fra Passionen, mod nord Piskningen og Kristus for Pilatus, mod syd Tornekroningen og Korsbæringen. Altertavlen havde 5 fløje ind til 1847, den menes at stamme fra Lübeck, ifølge sagnet skulle den være kommet til Hasle fra et strandet skib. Prædikestolen menes at være et flamsk arbejde fra slutningen af 1500-tallet, den har muligvis stået i slotskirken på Hammerhus, kurven har toskanske hjørnesøjler og relieffer i felterne. I vestenden står orglet på et pulpitur fra 1700-tallet.

Den gotlandske kalkstensfont fra 1200-tallet har tredelte arkadebuer på kummen. Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Keglestubstypen.