Haraldsted kirke

Tilbage til Liste over kirke

Haraldsted kirke

Haraldsted kirke

Ringsted hr., Sorø amt, Roskilde stift. Sydvestsjælland. Kirken var muligvis viet til Sankt Peter i middelalderen. Skibet stammer fra en romansk kirke, der blev opført i begyndelsen af 1100-tallet af kamp og frådsten. Begge døre er bevaret, norddøren tilmuret, syddøren stadig i brug. Ifølge legenden blev Knud Lavards båre stillet i denne kirke efter mordet i Haraldsted skov. I 1400-tallet blev bygningen væsentligt ombygget. Det oprindelige kor blev nedrevet og det nuværende langhuskor opført. Tårnet blev opført i slutningen af 1400-tallet af mursten og genbrugte sten fra vestmur og kor, en indskrift på tårnets sydmur siger: "Herren Jesus Kristus, Begyndelsen og enden, Gud og menneske, Maria, Johannes, Sankt Peder, Herluf Skave, fru Øllegaard, Hr. Erik Lauridsen, Jep Andersen, Matis Tote. I det Herrens år 1478."

Skibet set mod øst

Korets nordvæg 1.fag, Madonna i strålekrans

Under ombygningen i 1400-tallet fik skibet indbygget hvælv. Altertavlen er fra 1601. Prædikestolen er fra 1600-tallet. Korbuekrucifikset er fra o.1525. En engel som opsamler Jesus blod har oprindelig hørt til korbuekrucifikset, den hænger nu på skibets nordvæg. Kirkens døbefont er af malm og stammer fra 1300-tallet. I 1968 afdækkedes senmiddelalderlige kalkmalerier på korets nord og østvæg, ud over dekorative mønstre ses Maria i strålekrans. Kirkens orgel blev skænket til Ordrup kirke i 1876 af dronning Louise og storfyrstinde Dagmar, i 1916 blev det købt til Haraldsted kirke.