Hansted kirke

Tilbage til Liste over kirke

Kirken set fra øst

Hansted kirke

Hillerslev hr., Thisted amt, Ålborg stift. Thy og Mors. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Den retkantede norddør er bevaret i brug, syddøren er næsten forsvundet. Et romansk vindue er bevaret i korets nordmur. I skibets sydmur ses en kvader med et indristet skib, på syddørens plads er indsat en kvader med buesegment. Våbenhuset er fra 1800-tallet. Over våbenhusets dør er indsat en tympanon med Livets træ (?).

Tympanon over våbenhusets dør

Skibet set mod øst

Alterbord

Døbefont

Kor og skib har flade lofter. Den runde korbue er bevaret med profilerede kragsten, skråkant under rundstav. Det romanske alterbord af granitkvadre har skråkantprofileret monolitplade. Altertavlen er en lutheransk fløjaltertavle fra o.1590, i midterfeltet er indsat et maleri af H.I.Wørner fra 1855, tavlen kom muligvis til Hansted fra Sjørring kirke i 1650. På triumfvæggen er ophængt et hoved fra et sengotisk sidealter fra o.1500, hovedet stammer formodentlig fra en Dionysius. Prædikestolen har dele fra renæssancen men blev stærkt fornyet i 1862.

Se Hansted kirkes hjemmeside, tryk på nedenstående link.

Hansted kirke

Den romanske granitfont har to reliefhugne løver på kummen, fonten hører til Thybo-typen (Mackeprang 158). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Glatkummers varianter