Hammer kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Månedens kirker

Hammer kirke

Billedserie

Liste over billeder

Hammer kirke

Vrads hr., Skanderborg amt, Århus stift. Østjylland. Kirken var i middelalderen viet til Maria Magdalene. Kor og skib er opført af frådsten og marksten. De rundbuede døre er bevaret, norddøren tilmuret, syddøren i brug men noget udvidet. Desuden er et par romanske vinduer bevaret i nordmuren. Våbenhuset er fra midten af 1800-tallet.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Hammer kirke

Skibet har fladt bjælkeloft. Korbuen er bevaret men noget udvidet. Koret har nu fladt bræddeloft, som blev opsat i 1862, efter et senmiddelalderligt hvælv styrtede ned. Altertavlen fra 1870'erne har i Thorvaldsens Kristusfigur i midterfeltet og to malerier i yderfelterne, David med harpen og Moses med tavlerne, de to malerier er malet efter figurer i Vor Frue kirke i København. I norddørens niche står tre figurer fra en senmiddelalderlig altertavle, Nådestolen, Barbara og Maria Magdalene. På Skibets væg er ophængt en Mariafigur fra o.1520. Prædikestolen med relieffer er fra 1892.

Den romanske granitfont har omløbende rundstav under mundingsranden og firkantet fod med ringe som overgang til kummen. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.