Hammel kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hammel kirke

Billedserie

Liste over billeder

Hammel kirke

Gjern hr., Skanderborg amt, Århus stift. Østjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Begge døre er tilmuret men har bevaret deres portaler. Syddøren har et par frisøjler med kapitæler og baser, i tympanonfeltet Kristus på korset flankeret af engle. Norddøren har flade karmsten og overligger med omløbende rundstav i tympanonfeltet ses en scene fra Eustacius legende. Kapellet øst for kirken er bygget af genanvendte kvadre og små mursten, i murværket ses en vinduesoverligger. I sydmurens sokkel øst for syddøren er indsat et brudstykke af en runesten med indskriften ULV. Tårnet er opført i 1881 af røde mursten.

Koret har fået indbygget krydshvælv i sengotisk tid, skibet har fladt loft med stukornamenter fra 1700-tallet. Altertavlen har rammeværk fra anden halvdel af 1800-tallet og maleri af J.L.G, Lund fra 1848. Prædikestolen i akantusbarok bærer årstallet 1694 og våben for Frijs og Reventlow, den anses for at være et elevarbejde fra københavnermesteren Chr. Nerger. Fonten af træ er tegnet af Hans J. Holm i 1898 og er en efterligning af baroktidens træfonte. Fontehimlen i barok er fra 1600-tallet og stammer fra Uth kirke (Bjerre hr.). I 1978 fik kirken et nyt alterkors og alterudsmykning udført af Bent Exner.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg H og søg Hammel.

Gravsten og epitafier

I skibet ses fire stolegavle med anevåben for Valdemar Parsberg og Ide Lykke. På skibets nordvæg er ophængt et epitafium over Valdemar Parsberg (død 1607) og Ide Lykke (død 1618), på maleriet ses ægteparret og deres børn, maleriet er i stil med Mikkel van Groningen. I koret er opsat en gravsten over ægteparret. I kirken ses desuden et epitafium over provst Jens Olsen (død 1693). Østkapellet har indgang bag alteret gennem en gitterport, kapellet har stukloft med lav kuppel fra 1738 og våben for Christen Frijs og Øllegaard Gersdorff. I kapellet står otte kister med medlemmer af slægten Frijs. I østvinduet er i 1885 indsat et glasmalerisigneret P. M. Sørensen, Århus, motivet er Kvinderne ved graven.

I 1849 overtog C. E. Krag-Juel-Vind-Frijs den nordlige del af grevskabet Frijsenborg med 25 kirker, heriblandt Hammel. Greven var en aktiv mand, der også fik tid til at være stats og udenrigsminister samt initiativtager til den nye grundlov i 1866. Med dygtighed fik han konsolideret gårdens økonomi og i 1865 lod han påbegynde en renovering af grevskabets kirker med arkitekten Christen Kiilsgaard som byggesagkyndig.

Kiilsgaard gennemførte en noget hårdhændet istandsættelse, der i dag har givet kirkerne et noget ensartet præg, på egnen kaldes de Frijsenborg-kirkerne. Kiilsgaard fulgte dog kun tidens mode inden for kirkeistandsættelser, man ville føre kirkerne tilbage til deres "oprindelige" udseende, sådan som man formodede, de havde set ud. Man stilkopierede men blandede ofte forskellige stilarter sammen og var samtidigt stærkt optaget af tidens nye materialer som cement og støbejern. Således blev Haldum kirke cementpudset.