Hamar domkirkeruin

Tilbage til Liste over kirke

Hamar domkirkeruin

Billedserie

Liste over billeder

Hamar domkirkeruin

I sommeren 1152 kom den engelske kardinal Nicolaus Brekspear til Norge. Paven havde pålagt ham at organisere den norske kirke som indtil da var administreret som en provins under ærkebiskoppen i Lund. Brekspear oprettede ærkebispesædet i Nidaros, og Hamar blev oprettet som et af de fem bispesæder i landet. Man regner med at Hamar domkirke blev bygget i sidste halvdel af 1100-tallet som en romansk treskibet basilika med højt midterskib og lavere, hvælvede sideskibe. I Ringsaker kan man se et tilsvarende kirkebyggeri, som formodentlig er opført samtidigt med domkirken i Hamar. Efter reformationen ble Hamar bispesæde lagt ind under Oslo og kirken mistede sin betydning og gik i forfald. I 1987 udskrev Riksantikvaren og Hedmarksmuseet ten arkitektkonkurrence om udformning av en beskyttelse over domkirkeruinen. Arkitekterne Lund og Slaatto vant konkurrencen med udkastet "Poetry of Reason". Beskyttelsen søger at forene domkirkeruinen med det omgivende Miljølandskab med udgravninger af et større vikingesamfund.

Tryk på nedenstående link og læs mere om Hedmarksmuseet

Hedmarksmuseet

I domkirkeruinen er opstillet en døbefont af klæbersten, kun kumme og skaft er bevaret, under mundingsranden ses båndornamentik, på skaftet ses fletornamentik, fonten menes udført i Gudbrandsdalen o.1200 og stammer fra Ottestad kirke.

Ved domkirkeruinen står resterne af den gamle ærkebispegård, her er nu indrettet et museum, hvor man kan se kirkekunst fra området.