Hals kirke

Tilbage til Liste over kirke

Hals kirke

Hals kirke

Kær hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Skibets to vestlige fag stammer fra en senromansk teglstenskirke. Murene er stærkt omdannede, den tilmurede norddør og spor af et par vinduer er de eneste minder fra den oprindelige bygning. I sengotisk tid blev det oprindelig kor brudt ned og det nuværende kor opført som langhuskor. Samtidig opførtes tårnet mod vest. Tårnet havde oprindelig gavle mod øst og vest, de tre blændinger er rester fra det oprindelige tårnbyggeri. Siden blev tårnet forhøjet, så de glatte gavle kom til at vende nord-syd. Våbenhuset og sydkapellet er opført efter reformationen, sydkapellet har været gravkapel for familien Skeel. Ved istandsættelsen i 1920 fik alle mure støttepiller.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Hals kirke

Skibet set mod øst

Prædikestol

Felt med våben i prædikestolen

Døbefont

Kor og skib fik krydshvælv ved den store ombygning i sengotisk tid. Altertavlen er en fløjaltertavle fra 1598 med senere topstykke, maleriet i storfeltet er udført af A. Dorph i 1899,fløjenes malerier er fra 1700-tallet. Prædikestolen bærer årstallet 1572 samt bogstaverne H.G.S og et våben med stjerne, dette står formodentlig for Henrik Gyldenstjerne (1540-1592), der var lensmand på Ulskov i Kær herred 1568-79, i 1571 blev han admiral og førte 8 skibe mod svenskerne, han var gift med Lisbeth Brahe og senere med Mette Rud. Et sengotisk korbuekrucifiks er ophængt på skibets nordvæg. Fontehimlen er fra 1727 og har initialer for Prinsesse Sophie Hedvig, der ejede Hals Ladegård 1716-30. Hals Ladegård lå vest for kirken ind til 1950, da den blev revet ned.

Den romanske granitfont har løvekroppe omkring fælles mandshoved på kummen (Mackeprang 150). Fonten er registreret i Mackeprang - Østjyske løvefonte - Randerstypen - Hovedgruppen.