Hæstrup kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Månedens kirker

Hæstrup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Hæstrup kirke

Børglum hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Kor og skib er formodentlig opført i senromansk tid af kvadersten og teglsten, på sydsiden over karnisprofileret granitsokkel. De rundbuede døre er bevaret, syddøren tilmuret, norddøren i brug. Skibet er i sengotisk tid blevet forlænget mod vest. Våbenhuset er opført i nyere tid. Kirken er muligvis opført af Vrejlev kloster, som i 1489 bekræfter ejerforholdet.

Tryk på nedenstående link og se sognets hjemmeside

Hæstrup kirke

Kor og skib har flade bjælkelofter. Den runde korbue er bevaret. Fløjaltertavlen fra 1950 er tegnet af Leopold Teschild med malerier af Poul Høm. Et tidligere altertavlemaleri er ophængt i kirken. Prædikestolen fra 1622 har våben for Wulf Unger til Hæstrupgård og hans to hustruer, Agathe Orning (død 1684) og Vibeke Banner.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om prædikestolens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg H og søg Hæstrup.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har tovsnoning på kummen, foden er ny. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.