Gustafskirken (Den svenske kirke)

Tilbage til Liste over kirke

Gustafskirken

Billedserie

Liste over billeder

Gustafskirken (Den svenske kirke)

Kirken er opført 1908-11 ved arkitekt Theodor Wåhlin af blå-røde Helsingborgteglsten i nygotisk stil med blændingsdekorationer på vestgavl og tårn. Kor og skib er orienteret øst vest med tårn og våbenhus mod sydvest og forbindelse til menighedshuset mod syd. Vetsportalen og vestgavlens cirkelvinduer er hugget i Ignaberga-kalksten. I gården mellem kirke og menighedshus kan man se et relief af Henrik Starcke, relieffet fremstiller Herren besøger Abraham i Mamrelund.

Alterbordet er sort graniplade, hvorpå står en Korsfæstelsesgruppe i træ skåret af Thomas Hansen og J. Jakob Bergnø, som også har udført prædikestolen. På sydvæggen ses et gipsrelief, Kvindens skabelse, udført af Gerhard Henning i 1957. Sandstensfonten med de fire evangelistsymboler er udført af stenhugger Bertel Jensen. Prædikestolen er udført af Billedhugger Nils Hansen, på kurven ses Kristus og de fire evangelister. Under nordpulpituret er ophængt et maleri af K. O. Hilkier fra 1927, motivet er Korsnedtagelsen. I menighedshuset har man indrettet mindestuer for prinsesse Margaretha, som var en stor støtte for kirken, i mindestuerne kan man se flere fine kunstværker og møbler tegnet af Carl Malmsten.

I østvæggens tre vinduer ses glasmalerier, som fremstiller Bjergprædikenen, udført af C. N. Overgaard. Bag nordpulpituret og i vestvæggens cirkelvindue ses glasmalerier, som også er udført af C. N. Overgaard, i cirkelvinduet er motivet Jesus stiller stormen på Geneserats sø, bag nordpulpituret ses et englekor. Korets dekorationer er udført af Hugo Gehlin i 1932.