Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Indgangsportal til menighedshus og kirke

Relief af Henrik Starcke

Skibet set mod øst

Alter

Fresker i koret

Prædikestol

Døbefont

Glasmaleri i cirkelvindue mod vest

Østvinduer (1)

Østvinduer (2)

Østvinduer (3)

Vindue med glasmaleri bag nordpulpituret