Gunderslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Gunderslev kirke

Gunderslev kirke

Øster Flakkebjerg hr., Sorø amt, Roskilde stift. Midt og Sydsjælland. Kirken bærer præg af tilhørsforhold til det nærliggende Gunderslevholm. Kor og skib er opført i romansk tid af kampesten med tilhugne hjørnekvadre. Det romanske kor har været ret kort og har formodentlig haft apsis, skibet blev forlænget mod vest i senromansk tid. De oprindelige enkeltheder er næsten forsvundet p.gr.a senere om og tilbygninger samt skalmuring. I sengotisk tid o.1450 blev koret forlænget mod øst. I perioden frem til o.1525 opførtes tårnet, sakristiet og kapellerne mod nord og syd. De sengotiske tilbygninger er opført af munkesten iblandet genanvendte kvadre, gavlene er udsmykket med cirkelblændinger, retkantede og spidsbuede højblændinger samt kors. Sydkapellet kaldes i folkemunde Holløse kirke og var i 1600-tallet gravkapel for ejerne til Gunderslevholm.

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol

Døbefont

Kalkmaleri i nordkapellet

Kor og skib fik indbygget hvælv i sengotisk tid. I 1865 blev tårnrummet omdannet til våbenhus. Kirkens inventar er i vid udstrækning udført på Abel Schrøder d.y.'s værksted i Næstved og er skænket af ejerne til Gunderslevholm. Altertavlen har malet årstal 1640 og bærer Ejler Urnes forældrevåben, tavlen er formodentlig skåret af Abel Schrøder d.y., i felterne ses oprindelige malerier, som er kopier efter F. Barocci. Korgitteret med dydefigurer og profeter er formodentlig udført af Abel Schrøder d.y. før 1650. Prædikestolen har malet årstal 1635 og er skåret af Abel Schrøder d.y., på hjørnerne ses Kristus og evangelisterne, i felterne ses scener fra Kristus liv og død, stolen bæres af Moses med tavlerne. Døbefonten af træ med ottekantet kumme og fontehimlen er skåret af Abel Schrøder d.y. i 1650'erne. Stoleværket i renæssance er givet af Birgitte Bølle i 1584, desuden ses enkelte gavle af Abel Schrøder d.y. fra o.1640.

I tårnrummet ses figurer i alabast fra et epitafium over Christoffer Gøje og Birgitte Bølle, de knælende forældre og deres lille søn er bevaret, epitafiet blev udført o.1590 og har stået i nordkapellet, hvis åbning mod skibet nu er dækket af orglet. I kirken ses en figursten over Mette Gøje (død 1513 på stenen står 1512). I sydkapellet er ophængt et epitafium fra 1672 over præsten Mikkel Petersen Faaborg og hustru, på maleriet ses det knælende ægtepar.

Nordkapellet har fungeret som gravkapel for Christoffer Gøje og Birgitte Bølle, her stod det store epitafium, hvorfra figurerne i tårnrummet stammer. I nyere tid blev nordkapellet afskilret fra skibet og indrettet til ligkapel. I begyndelsen af 2003 skulle nordkapellet kalkes og ved den lejlighed fandt man kalkmalerier fra o.1500 på væggene. Nationalmuseet er nu i gang med en afdækning af disse kalkmalerier. På væggene har man fundet syv apostle med attributter. Der har formodentlig været tolv apostle, men de fem manglende er formodentlig forsvundet ved gennembrydninger til vinduer og andre ombygninger. Ved afdækningen er det lykkedes at bevare flere af de oprindelige farver, som står ret stærkt.

Over indgangsdøren ses Andreas med skråkors, som han ifølge de apokryfe Andreas-akter fra o.200 blev korsfæstet på, da han missionerede i Grækenland, især den dodenkop-farvede kappe står stærkt, ligesom den mønjefarvede bog. Matthæus bærer et sværd, som ifølge legenden gennemborede hans krop bagfra. Jakob d.y. bærer en valkestok, som han blev dræbt med, efter han havde udråbt sin tro fra taget på Jerusalems tempel, så vidt jeg ved benyttes en valkestok til tørring af stoffer i forbindelse med farvning. Matthias står med øksen, hvormed han blev dræbt. Under hver apostel ses indvielseskors omkranset af en tornekrone. De tre øvrige apostle er endnu kun prøveafdækket og kan endnu ikke bestemmes. Farverne i Gunderslev er yderst velbevarede og er foreløbig vurderet til at være røde og gule jordfarver samt kobbergrøn og blymønje, men endelige pigmentanalyser er under udarbejdelse. (Kilde: Artikel af Kirsten Trampedach i Nyt fra Nationalmuseet nr.99 2003)