Gumlösa kirke

Tilbage til Liste over kirke

Gumlösa kirke

Gumlösa kirke

Västra Göinge Herred. Kirken ligger ved Sinclairsholms gård syd for broen over Almaåen, som løber ud i Helgeåen. På stedet har man fundet rester af en jernalderby fra o.200 e.kr. Kirken blev indviet 26/10 1192, tilstede var tre biskopper, ærkebiskop Absalon fra Danmark, ærkebiskop Erik fra Nidaros og biskop Stenar fra Växjö. Bygherren var storherre Trugot Kettilsson, som skænkede kirken sin relikviesamling ved indvielsen, bl.a. en splint af korset og en hårlok fra Maria. En trætavle med datering i kirken samt afskrifter af dokumenter, som beretter om indvielsen, er bevaret, derfor har man en ret sikker datering på denne første teglstenskirke i Skåne.

Nordportal

Skib mod øst

Døbefont

Kirkens indre kan i dag opleves som den så ud i 1192 ved indvielsen. Rummet er opført i rundbuestil og består af et skib i to fag og et kvadratisk kor, som ligger fem trin højere end skibet. Omkring korbuen ses to nicher, her stod sidaltre for Maria samt Paulus og Matthæus. Alle fag er dækket af krydshvælv, som er oprindelige. Hvælvene bæres af pilastre. I miden af skibet ses bredere pilastre med base og kapitæler, tilsvarende findes i Sorø Klosterkirke. Nord og syddør er genskabt i oprindeligt leje. Åbninger op til kirkeloftet samt spor efter låsetøj tyder på, at loft og tårn har været benyttet som tilflugtsrum i ufredstider. I tårnrummet ses gravsten over Trugot Torson, som døde i 1333 samt mindetavle over medlemmer af familien Skytte, der ligger begravet i kirken. Kirkens indre stod oprindelig i blank sten men blev hvidkalket i 1600-tallet, i 1904 blev kirkens indre ført tilbage til sit oprindelige udseende.

Kirkens døbefont er udført i sandsten, formodentlig fra Ryedal. Fonten har relieffer under bueslag med latinske indskrifter, det centrale billede er dåben i Jordan, desuden ses scener fra Jesus barndomshistorier. Mellem Bebudelsen og Dåben har stenmesteren hugget sit navn: TOVE GJORDE (denne døbefont). Fonten led skade, da Gustaf Adolf i 1612 satte ild på kirken, desuden har den fået frostsprængninger i de mange år, den tjente som havevase på herregården Sinclairsholm. Mackeprang anser ikke fonten som noget mesterværk men som et hæderligt arbejde af en selvbevist håndværker.