Grundfør kirke

Tilbage til Liste over kirke

Grundfør kirke

Grundfør kirke

Vester Lisbjerg hr., Århus amt, Århus stift. Østjylland. Kirken var viet til Johannes Døberen i middelalderen. Kor og skib er opført i romansk tid af frådsten og små granitkvadre over skråkantsokkel. Alle hjørner er markeret med lisener, som mod nord og syd bærer rundbuefriser under gesimsen. Begge de rundbuede døre er bevaret i tilmuret tilstand. Mod nord og øst ses spor efter romanske vinduer. Skibets vestende har muligvis været underdel til et tårn, som nu er forsvundet.

Skibet set mod øst

Stolegavle med apostelfigurer

Døbefont

Skibet har fladt bjælkeloft, koret har fået indbygget krydshvælv i sengotisk tid. Korbuen er bevaret med smalle kragbånd. Altertavlen i senbarok er fra 1725, malerierne er oprindelige. Prædikestolen er fra 1636 og er formodentlig udført af samme værksted som prædikestolen i Lyngå. De øverste stolerækker med udskårne apostelfigurer er fra o.1630. Ifølge en indskrift på kortrinnet er der en begravelse for sognepræsten Villads Olufsen under koret. I nyere tid brød gulvet sammen under alteret, hvorved begravelsen af præsten og hans familie blev afdækket.

Den romanske granitfont har dobbeltløver på kummen (Mackeprang s.234). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Den klassiske type - Varianter (Veng-Mallinggruppen).

I databasen Romansk-Granit udført af Aarhus Universitet, Afdeling for Middelalderarkæologi kan man se fotografier fra 1940 og 1967 af døbefonten. Tryk på nedenstående link.

Fotografier af døbefonten