Grindløse kirke

Tilbage til Liste over kirke

Grindløse kirke

Grindløse kirke

Skam hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over profileret dobbeltsokkel. Korets oprindelige vinduer mod nord og øst er endnu i behold. I skibets sydmur er indmuret en glat tympanon. I sengotisk tid opførtes et nordkapel og et våbenhus af munkesten, begge blev nedrevet i 1806, nordkapellets åbning mod skibet ses i murværket. Tårnet er opført kort tid før Reformationen.

Skibet set mod øst

Stolestader med våben

Døbefont

Samtidig med opførelsen af nordkapellet fik kor og skib indbygget hvælv i sengotisk tid, skibet har muligvis haft hvælv tidligere. Altertavlen er et maleri af Christoffer Faber fra 1850. Prædikestolen er fra 1604. De øverste stolestader stammer fra begyndelsen af 1600-tallet og bærer våben for Jørgen Ascherleben og Maren Brockenhuus. I koret står figursten over Anders Emicksen (død 1576) og hustru Margrethe van Alefeldt samt figursten over jomfru Margrethe, salig Mourids Emmiksens datter til Revsø (død 1600).

Den romanske granitfont har arkader og tovsnoning på kummen (Mackeprang s. 135). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Arkadetypen - Den nordfynske type.