Grevinge kirke

Tilbage til Liste over kirke

Grevinge kirke

Billedserie

Liste over billeder

Grevinge kirke

Ods hr., Holbæk amt, Roskilde stift. Nordvestsjælland. Skibets murværk stammer fra en romansk kirke opført af kampesten med hjørnekvadre og vinduesindfatninger af frådsten. I midten af 1400-tallet opførtes kapellet mod nord. O.1475 blev det oprindelige kor nedrevet og erstattet med det nuværende langhuskor, opført af kampesten og mursten, i sydmuren ses en tilmuret præstedør, der er rundbuet i spidsbuet spejl. Tårn, våbenhus og sakristiet mod nord er sengotiske tilføjelser fra 1500-tallet. I tårnets syld er indsat en granitkvader med senromansk palmetbort. Desuden ses i murværket flere granitsten med en indridset hånd og arm, det er muligvis helleristninger fra bronzealderen. Kirken blev restaureret i 1865. På kirkegården ses en gravsten over maleren Sigurd Swane (1879-1973). Kirken var ejet af Københavns Universitet fra 1571 til 1934, da den overgik til selveje. I våbenhuset står en gravsten, som Povel Bie satte over sin første hustru og to børn.

Tryk på nedenstående link og læs mere om kirken på siden Ellingelyng.

Grevinge kirke

Ods herreds kunstmuseum har også udgivet en side om kirken. Tryk på nedenstående link og læs siden.

Grevinge kirke

Skibet fik indbygget hvælv i midten af 1400-tallet. Tårnrummet har stjernehvælv og stavværksblændinger i nordvæggen. På skibets vægge over hvælvet ses rester af kalkmalerier fra sidste halvdel af 1200-tallet, Korsfæstelsen og Nadveren, glorierne er indridset i pudsen. I 1874 afdækkedes sengotiske kalkmalerier i skibets hvælv, hvoraf en helgeninde (Katarina ?) og en Smertensmand er bevaret. På korets østvæg ses en fresko af Niels Larsen Stevns fra o.1920, Opstandelsen og Himmelfarten. Alterbordet i grønlandsk kalksten er fra 1972, på alterbordet står et kors i glasmosaik fra 1973 af Ingolf Røjbæk. Den tidligere altertavle har et maleri af Adam Müller fra 1838, rammen i nybarok er skåret af Martin Borch i 1916, altertavlen er nu ophængt i kirken. I kirken er ophængt et krucifiks fra 1584. Prædikestolen fra 1604 er omdannet i 1654. I vestvinduet er indsat en glasmosaik fra 1961 af Gerda Swane, motivet er "Lader de små børn komme til mig".

Den romanske granitfont har glat kumme, vulst og rund fod. Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Roskildetypen - Roskildegruppen, varianter C.