Grarup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Grarup kirke set fra nordvest

Grarup kirke

Haderslev hr., Haderslev amt, Haderslev stift. Sønderjylland. Kirken var viet til Sankt Nikolaus i middelalderen. Kor og skib er opført af granitkvadre over hulkantet sokkel og stammer fra romansk tid. De romanske døre mod nord og syd kan skimtes i murværket. Fra syddøren er bevaret en tympanon med meget nedslidt relief, den er nu indsat i muren. I korets nordmur er bevare et romansk vindue som udvendig niche. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest, samtidig fik kirken tårn mod øst og sakristi ved tårnets nordside. De sengotiske tilføjelser er opført af munkesten og genanvendte kvadre. Sakristiet på tårnets nordside har på gavlen savskifter over blændingsbånd og cirkelblænding, over døren kan anes en tekst. Hele bygningen blev hovedrepareret i 1951.

Skib set mod øst

Døbefont

Tårnets underrum har formodentlig fungeret som kor, idet der har været forbindelse ved en spidsbuet arkade, tårnrummet fungere nu som præsteværelse og er skilt fra det oprindelige kor ved en mur. Det oprindelige kor har i gotisk tid fået indbygget krydshvælv. Den oprindelige korbue er blevet kraftigt ombygget. I kirken ses en Mariafigur og en bispefigur, som formodentlig er Nikolaus. Begge figurer dateres til slutningen af 1400-tallet og stammer formodentlig fra sidealtre.

Den romanske granitfont har arkader med fugle og planteornamenter på kummen (Mackeprang 331). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Sønderjyske rankefonte - Den nordlige gruppe