Gjern kirke

Tilbage til Liste over kirke

Gjern kirke

Gjern kirke

Gjern hr., Skanderborg amt, Århus stift. Østjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af rå kamp med tilhugne hjørnekvadre over skråkantsokkel. Tre portaler er bevaret med søjlepar, rundbuestik og korsmærkede tympanoner, skibets syd og nordportal er tilmurede, korets nordportal er stadig i brug. I skibets murværk mod nord ses tre højtsiddende romanske vinduer, som er blændet i lysningen, tilsvarende ses et romansk vindue i korets nordmur. Tårnet blev opført i 1861, da kirken blev hårdhændet restaureret. Det nuværende apsis i røde mursten blev opført o. 1900 over fundamenterne af et oprindeligt romansk apsis.

Skibet set mod øst

Døbefont

I sengotisk tid fik kor og skib indbygget krydshvælv. Den romanske korbue er omsat men har bevaret vangerne med skråkantsokkel og kragbånd. Altertavlen er en tosøjlet højrenæssancetavle, der blev nystafferet i 1913. Prædikestolen er et arbejde fra højrenæssancen. I stoleværket ses dele fra 1655 med initialer.

Den romanske granitfont har på kummen ringkæde under mundingsranden og derunder arkader, den svarer til fontene i Tvilum og Vejerslev. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Sønderjyske rankefonte - Smågrupper og enligtstående.