Givskud kirke

Tilbage til Liste over kirke

Givskud kirke

Givskud kirke

Nørvang hr., Vejle amt, Ribe stift. Sydøstjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af frådsten og utilhugne kampesten over skråkantsokkel af frådsten. Den rundbuede syddør er bevaret i brug, norddøren er bevaret som indvendig niche med plankeoverdækning. Ved en istandsættelse i 1923 blev de oprindelige vinduer mod nord genåbnet. Tårnet er opført i sengotisk tid men er blevet omdannet flere gange, senest i 1923. Våbenhuset stammer fra 1847. Kirken blev istandsat i 1961-62.

I våbenhuset er opstillet en klokke fra slutningen af 1200-tallet med spiralornamenter. Klokken var i brug til 1960'erne, da den blev nedtaget på grund af en revne. Klokken er af den såkaldte Idense-type, opkaldt efter den tyske by Idense, hvor der findes en tilsvarende klokke. Øverst på klokken ses et bånd med fire kors og spiralornamenter. Ornamenterne er dannet af vorkstråde, der rulles til mønster og klæbes til modellen, hvorefter formen støbes, under tørringen af formen udsmeltes voksen. Denne metode menes at være en gammel italiensk støbemetode, der blev benyttet i mere end 500 år. Klokken beskrives i F.Uldall: Danmarks middelalderlige kirkeklokker.

Klokke i våbenhuset (1)

Klokke i våbenhuset (2)

Skibet set mod øst

Triumfvæg mod nord

Kor, opgang til prædikestol

Døbefont

Kirken har flade bjælkelofter, den runde korbue er delvist muret af munkesten, den har været flankeret af to gange to rundbuede vægblændinger, hvoraf de to nordlige er bevaret, blændingerne har muligvis dannet ramme om kalkmalede sidealterbilleder. I kirken er ophængt et tidligere altertavlemaleri fra 1906 af Niels Wiwel. Prædikestolen er fra 1962, opgangen til prædikestolen er er ad en trappe fra koret gennem et hul i triumfvæggen.

Den romanske granitfont har løver i fladt relief på kummen (Mackeprang 258-60). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Horsenstypen - Hovedgruppen.