Gærum kirke

Tilbage til Liste over kirke

Gærum kirke

Gærum kirke

Horns hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Kor og skib er opført i senromansk tid af munkesten iblandet kampesten. Tårnets underdel er opført i sengotisk tid, intet tyder på at tårnet er blevet færdigbygget, tårnets overdel er bygget i 1956, våbenhuset stammer fra 1863. I våbenhuset er opstillet en romansk gravsten med kors og to romanske stenkors, der kan minde om stenkorsene i Skærum kirke.

Romansk gravsten i våbenhuset (1)

Romansk gravsten i våbenhuset (2)

Skibet set mod øst

Altertavle

Prædikestol (1)

Prædikestol (2)

Prædikestol (3)

Prædikestol (4)

Stolegavl med våben (1)

Stolegavl med våben (2)

Døbefont

Skibet har fladt bjælkeloft, koret har gotisk krydshvælving. Altertavlen er et renæssancearbejde der bærer årstallet 1602, muligvis skænket af Vogn Svendsen Orning til Gerumgård, hans fædrene og mødrene våben ses på postamentet, i midterfeltet ses et maleri fra o.1850, tavlen har desuden haft et maleri af C.Langbein Toft fra 1915, som nu hænger i tårnrummet. Prædikestolen i højrenæssance bærer årstallet 1593 og våben for Vogn Svendsen Orning og hans hustru Ingeborg Basse. I kirken ses desuden stolegavle våben for det samme ægtepar.

Den romanske granitkumme står på en muret fod, kummen har to omløbende rundstave (muligvis tovsnoede) og et skaft. Den romanske granitfont er ikke registreret i Mackeprang