Gerskov kirke

Tilbage til Liste over kirke

Gerskov kirke

Gerskov kirke

Lunde hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kirken er opført i 1925 ved arkitekt N.P.Jensen, som også har opført kirkerne i Strib og Røjleskov. Kirken består af kor, skib og tårn, bygget i nyromansk stil.

Vestportal

Skibet set mod øst

Altertavle

Skibet set mod vest

Kor og skib har gipset tøndehvælv. Altertavlen er et maleri fra 1927 af Ellen Hofman-Bang. Døbefonten er af kunststen. Krucifikset i moseeg og marmor er udført af Kristen Østerby i år 2000. Kirkeskibet blev ophængt i 1944 og er udført af Gorm Clausen, som har udført et identisk kirkeskib til Ærøskøbing kirke. Skibet i Ærøskøbing er en model efter den engelske clipper Thermopylay, skibet i Gerskov er opkaldt efter den nuværende dronning Margrethe.

Ellen Hofman-Bang (1879-1971)

Hun gik først på Vilhelmine Bangs Tegneskole og siden på Kunstakademiet i København 1898-1902 hos Viggo Johansen, i 1906 var hun elev på Blanche og Simons malerskole i Paris. Ellen Hofman-Bang malede overvejende stort anlagte religiøse malerier. Hun søgte gennem kunsten at komme i kontakt med tilværelsens åndelige værdier. Hendes romantiske billedverden fjerner sig fra Joakim Skovgaards grundtvigianske monumentalmalerier. På den nordfynske herregård Hofmannsgave er indrettet et lille museum for Ellen Hofman-Bang, her kan man se hendes skitser til bl.a. altertavlerne.

Randers Sankt Peders kirke altertavle 1927; Gerskov kirke altertavle 1927; Taksigelseskirken i København altertavle 1938 (altertavlen er nu nedtaget); Klovborg kirke (Vrads hr.) trefløjet altertavle 1945; Otterup kirke altertavle 1951; Skeby kirke maleri i tårnrum.