Gerlev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Gerlev kirke

Gerlev kirke

Slagelse hr., Sorø amt, Roskilde stift. Midt og Sydsjælland. Romansk skib og kor af rå og kløvet kamp lagt i regelmæssige skifter og med tilhugne hjørner. Kirken har haft en hellig Sankt Peders kilde, som blev tilstoppet efter Reformationen. Kirken var oprindelig et kapel under Slots Bjergby, Absalon skænkede tiende til Sorø kloster. Koret har oprindelig haft tre vinduer, nord og øst er bevaret. Nordsidens romanske vestvindue er stadig i brug. Norddøren blev genåbnet i 1942. Den noget omdannede syddør sidder stadig i oprindeligt leje. Det nordre og det søndre våbenhus samt sakristi og tårn er sengotiske. Tårnfaget åbner sig mod skibet gennem en spids tårnbue. Kirken blev restaureret ved Mogens Koch i 1942. Kirkens kalkmalerier blev afdækket i 1912 af Eigil Rothe og genrestaureret af Egmont Lind i 1943.

Korhvælv

Skib 1.fag østkappe, Nadveren

Døbefont

Kirken har oprindeligt haft fladt træloft og fik i begyndelsen af 1400-tallet krydshvælv. Altertavlen er skåret af Lorentz Jørgensen i 1667. Den romanske granitfont har rundstavsprydelser og afløb i bunden. Prædikestolen er fra 1535. I skibets 1.fag ses på nord og sydvæggen romanske kalkmalerier, som er delvist dækket af sekundære hvælv. På nordvæggen ses en Dommedagsmajestas, Kristus har et sværd i munden. På sydvæggen ses rester af frise i to bånd. Øverst ses et træ og det nederste af to kjortelklædte figurer som går mod vest. Nedenunder denne scene ses en piskningsscene. En konge og en dronning troner til venstre, en marterpæl står i midten og yderst til højre anes en person med en lilje (eller måske en svøbe?). Det kan næppe være Passionen men måske nærmere Katarinas legende eller en anden martyrlegende. Disse kalkmalerier blev afdækket i år 2000.

Kor og skibets to fag er bemalet med gotiske kalkmalerier (1400-10) af Martin Maler, der muligvis har været cistercienser eller lægbroder. I koret ses en Dommedagsscene i østkappen, i nordkappen de salige foran Himmelborgen, i vetskappen står de døde op af gravene og i sydkappen vejes sjælene af Mikael Sjælevejer. I skibets første hvælv ses Nadveren med kunstnerens signatur på latin (Martin Maler udførte dette godt) i æstkappe. I sydkappen ses Gethsemane og Tilfangetagelsen. I vestkappen ses Kristus for Pilatus og Piskningen. I nordkappen ses Tornekroning og Korsbæring. I sviklerner ses engle med lidelsesredskaber, ved englen med nagler står "Maria pro nobis (:Maria bed for os).

I skibets første hvælv ses Nadveren med kunstnerens signatur på latin (Martin Maler udførte dette godt) i østkappen. I sydkappen ses Gethsemane og Tilfangetagelsen. I vestkappen ses Kristus for Pilatus og Piskningen. I nordkappen ses Tornekroning og Korsbæring. I sviklerner ses engle med lidelsesredskaber, ved englen med nagler står "Maria pro nobis (:Maria bed for os).

I skibets 2.fag ses Korsfæstelsen i østkappen. I sydkappen ses Opstandelsen og Nedfarten til dødsriget. I vestkappen ses Himmelfarten, her er samlet en stor skare med repræsentanter fra alle samfundslag, midt i billedet står "Maria help". I nordkappen ses Gravlæggelsen og Korsnedtagelsen.