Frihavns kirke

Tilbage til Liste over kirke

Frihavnskirken

Billedserie

Liste over billeder

Frihavns kirke

Østerbro provsti, Københavns stift. Storkøbenhavn. Kirken er opført 1904-05 ved arkitekt Thorvald Jørgensen. Kirken er orienteret nord-syd med et tårn ved det nordøstre hjørne. Bygningen er rejst af røde mursten med pilastre på hjørner og murflader mellem de store fladrundbuede vinduer. Indgangen er ad en stor rundbuet portal i nordgavlen under tre lige høje tvilling-vinduer, nordgavlen har øverst tre stigende rundbueblændinger.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Frihavnskirken

Kirkerummet er dækket af et tøndehvælv. Korpartiet er hævet tre trin over den øvrige kirke. Korskranken af kridtsten prydes af en relieffrise udført af August Hassel. Alteret er placeret i en rundbuet niche i korvæggen. I 1946 opsattes en Korsfæstelsesgruppe over alteret skåret af Astrid Noack efter tegninger af Georg Jacobsen (p.t. er Korsfæstelsesgruppen ikke opstillet). Øverst på korvæggen ses et maleri fra 1905 af Tony Møller. Granitfonten fra 1941 er tegnet af Georg Jacobsen, den har oprindelig været placeret ved alteret under relieffet med Helligåndsduen. Prædikestolen er en muret balkon med gennembrudte kridtstensfelter.

Tryk på nedenstående link og læs om kirkens arkitekt og kunstnere.

Kirkens arkitekt og kunstnere